S/S Bertha förlisning 1941

Bertha

S/S Bertha. Bild från webben.

S/S Bertha ägd av Rederi AB Magnus Stenbock i Helsingborg, avgick en 8 januari 1941 från Hamburg med en last av koks för att gå till Göteborg via Kielkanalen. Befälhavare var E. Lock och man var totalt 17 man ombord. I södra Öresund fick Bertha seglingsanvisningar för att passera de minerade områdena.

Man passerade på förmiddagen den 11 januari Nordre Röse fyr mellan Kastrup och Saltholm. Vid Kongedybet, exploderade en mina midskepps under fartyget. Bertha fick babords slagsida och sjönk efter några minuter. Livbåtarna hade förstörts vid explosionen men besättningen lyckades rädda sig upp på fartygets två flottar. Av Berthas besättningen på 17 man överlevde 13.

Vid explosionen omkom fyra man . Förstestyrman G. K. Assarsson hade varit i karthytten för att kontrollera kursen och blivit kvar här. De övriga tre övermaskinister F. A. Stillström, smörjare E. O. W. Pettersson och eldare O.H. Ny omkom i maskinrummet.

En kvart efter förlisningen nådde danska flottans transportfartyg Kongedybet fram till förlisningsplatsen och tog upp de överlevande och förde dem till Köpenhamn.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *