månadsarkiv: mars 2016

Flygmarskalk Harris “Bomber Harris” på besök i Helsingborg den 3 juli 1945

NUMMER 13

Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1904-2008:2 :: scener, övriga

NUMMER 14

Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1904-2008:3 :: scener, övriga

NUMMER 15

Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1904-2008:4 :: scener, övriga

 

NUMMER 16

Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1904-2008:5 :: scener, övriga

Flygmarskalk Harris “Bomber Harris” på besök i Helsingborg. Ceremoni vid stupade engelska piloters gravar på Pålsjö kyrkogård. Bilderna är tagna av Lindberg Foto den 3 juli 1945. Bomber var Harris smeknamn som ung och hade inget med hans jobb som RAF:s Bomber Command.

S/S Bertha förlisning 1941

Bertha

S/S Bertha. Bild från webben.

S/S Bertha ägd av Rederi AB Magnus Stenbock i Helsingborg, avgick en 8 januari 1941 från Hamburg med en last av koks för att gå till Göteborg via Kielkanalen. Befälhavare var E. Lock och man var totalt 17 man ombord. I södra Öresund fick Bertha seglingsanvisningar för att passera de minerade områdena.

Man passerade på förmiddagen den 11 januari Nordre Röse fyr mellan Kastrup och Saltholm. Vid Kongedybet, exploderade en mina midskepps under fartyget. Bertha fick babords slagsida och sjönk efter några minuter. Livbåtarna hade förstörts vid explosionen men besättningen lyckades rädda sig upp på fartygets två flottar. Av Berthas besättningen på 17 man överlevde 13.

Vid explosionen omkom fyra man . Förstestyrman G. K. Assarsson hade varit i karthytten för att kontrollera kursen och blivit kvar här. De övriga tre övermaskinister F. A. Stillström, smörjare E. O. W. Pettersson och eldare O.H. Ny omkom i maskinrummet.

En kvart efter förlisningen nådde danska flottans transportfartyg Kongedybet fram till förlisningsplatsen och tog upp de överlevande och förde dem till Köpenhamn.

 

 

 

S/S Convallaria ännu ett offer för Engelbert Endrass (Engelbert Endraß) ubåt

Convallaria 2

S/S Convallaria Bild SMM Fo66899A.

S/S Convallaria ägd av Rederi AB Activ i Helsingborg och  under befäl av kapten K. Öhrström var på väg från Newfoundland till Ridham Dock och ingick i en konvoj.

Den 18 oktober 1940 angreps konvojen av tyska ubåtar som jagade i s.k. vargflock. Då ubåtsangreppet började torpederades många fartyg runt om kring Convallaria. Det eskorterande brittiska örlogsfartyget började genast jaga ubåtarna. Resan fortsatte sedan under sicksack-kurser och under tiden torpederades det ena fartyget efter det andra.

En våldsam explosion inträffade vid 21-tiden på Convallaris babordssida. Följaktligen började akterskeppet omedelbart att sjunka. Kaptenen gav order om att sjösätta livbåtarna och efter cirka två till tre minuter var livbåtarna i sjön med hela besättningen ombord. Efter mer än tre minuter ställde sig Convallaria med förskeppet rakt upp i luften och med vattnet i höjd med bryggan, slingrade till ett par gånger och sjönk därefter.

Convallaria sänktes av torpeden från U46 under Kapitänleutnant Engelbert Endrass befäl.

Steward Hilding Hell på Convallaria omkom senare då Ada Gorthon den 22 juni 1942 sänkters av den sovjetiska ubåten SC317.

 

 

 

S/S Veronica sista färd

Veronica 2

S/S Veronica. Bild SMM Fo219312.

Helsingborgs båten S/S Veronica, Rederi AB Activ, sänktes den 17 november 1940 då hon ingick i en konvoj på väg från Bormillo till Barrow in Furness. Befälhavare var R. Elmquis. På kvällen befann man sig utanför Tory Island när fartyget träffades av en torped. Eftersom hon hade malmlast sjönk hon omedelbart.

Vid explosionen slungades kapten Elmquist upp i luften och hamnade i vattnet. Han lyckades nå en flotte och tog sig upp på den tillsammans med två spanjorer ur kökspersonalen. Från flotten kunde man höra nödrop, men dessa upphörde efter en stund.

Männen på flotten drev om kring på havet i fem dygn och räddades slutligen av ett isländskt fiskefartyg och tog dem till Londonderry på Irland. Brittiskt flyg sökte efter fler överlevande, men kunde bara finna vrakspillror.

Av Veronica besättning omkom 17 man, fem svenskar, två danskar och tio spanjorer.

Ansvarig för av sänkningen av Veronica var ubåt U137 under befäl av Kapitänleutnant Herbert Wolhfarth

S/S Siljan sänkt av det tyska ubåtsesset Engelbert Endrass (Engelbert Endraß)

Siljan 2

S/S Siljan. Bild SMM Fo206908.

S/S Siljan från Helsingborg och ägd av Reseri AB Sigyn,  befann hon sig på resa från Cardiff till Lissabon under S. Cornbergs befäl.  På kvällen den 26 september 1940 befann man sig 250 sjömil väster om Irland träffades man av en torped från tyska U46 under befäl av Kapitänleutnant Engelbert Endrass (ett av “ubåtsessen”). Hela besättningen gick i livbåtarna. De var fördelade med nio man i tre båtar. Dessa förlorade senare kontakten med varandra.

Kaptens livbåt nådde efter nio dygn Dingle på Irland. Andre styrmans båt hittades efter sex dygn av franska fiskekuttern Auguste Maurice och togs till Morbihan i Norra Frankrike. Den tredje livbåten under förste styrmans befäl
återfanns aldrig.

 

S/S Alida Gorthon sänkt av det tyska ubåtsesset Joachim Schepker

Alida Gorthon 2

S/S Alida Gorthon. Bild SMM Fo30036A.

Helsingborgs båten S/S Alida Gorthon ägd av Rederi AB Activ,  ingick i slutet av augusti 1940 under befäl av Nils Birger Fex i konvoj på väg till Methil-St John Newfoundland.

På natten den 29 aug 1940 sänktes Alida Gorthon av en torped från U100 under befäl av ”ubåtsesset” Kapitänleutnant Joachim Schepker. Tidigare på natten hade hon räddat 18 överlevande från den brittiska ångaren Dalblair som även hon hade blivit offer för samma ubåt.

Vid sjösättningen av livbåtarna slog babordsbåten runt så att alla kom i vattnet. Endast en man av dessa kunde tas upp av styrbordsbåten. Under befäl av andre styrman Raneson lyckades man med 13 man segla den till Irlands kust. Här blev de upptagna av bärgningsbåten Dalbrair och landsatta i Bunkrana.

Alla trodde att de andra skeppsbrutna tagits upp av andra fartyg i konvojen, men så var inte fallet. Från Alida Gorthon omkom 11 man och alla 18 från  den brittiska ångaren Dalblair. Bland de förolyckade från Alida Gorthon fanns båtens kapten Fex.

 

 

 

 

S/S Nils Gorthon sänkt utan för Irland

Nils Gorthon 3

S/S Nils Gorthon . Bild SMM Fo10209C.

S/S Nils Gorthon ägd av Rederi AB Gylfe i Helsingborg, var på resa från Sydny till Ridham Dock i en konvoj och befann sig den 13 augusti 1940 25 nautiska mil nord Inishtrahull på Irland, då hon torpederades av U60 under befäl av Oberleutnant Adalbert Schness och gick till botten.

Fyra man saknades efter torpederingen. Kapten E. Kastman och åtta man räddades och fördes till Glasgow, där den svårt skadade förste styrman Johan Bruce från Råå, efter operation avled av sina skador. Åtta andra män ut besättningen hade räddats sig upp på en flotte och drev i två dygn på Atlanten innan de bärgades av en isländsk trålare som förde dem till Reykjavik.

Av de räddade från Nils Gorthon gick sedan kapten E. Kastman ombord som befälhavare på S/S Daphne. Övermaskinist A. Thorén, steward R. Wadström och kocken G.T. Jönsson följde kapten Kastmans exempel. Den 4 december fyra månader efter Nils Gorthons torpedering, föll också hon också offer för torped. Endast en man överlevde, nämligen steward R. Wadström.

 

 

S/S Mongolia från Arlid

MONGOLIA 2

S/S Mongolia. Bild SMM Fo102568A

S/S Mongolia, ägd av Rederi AB Arlid avgick den 9 augusti 1940 från Gävle mot Oslebshausen vid Bremen med last av järnmalm. Befälhavare var H. A. Hansson. När man hade passerat fyrskeppet i Fehmarnbelt den 13 augusti ankrade Mongolia och tog ombord en tysk minlots och resan fortsatte.

På kvällen inträffade en kraftig explosion på babordssida midskepps, varvid fartyget knäcktes  under vattenlinjen. Maskinen stoppades och styrbords livbåtar sjösattes eftersom babords livbåtar hade förstörts vid explosionen. Vakthavande maskinisten och donkeymannen befann sig vid explosionen på manöverdurken i maskinrummet och kastades högt upp i luften, men blev ändå inte skadade. Däremot blev stewarden, en matros, en eldare och den tyska minlotsen skadad.

I den sjösatta livbåten tog tretton man plats. S/S Mongolia låg i sjunkande tillstånd, man sjönk först efter åtta timmar. Det danska moderfartyget Pollux som gått några hundra meter akter om det sjunkande fartyget tog nu upp den nödställda besättningen, som senare överfördes till det tyska minförsöksfartyget Nautilus som förde dem till Kiel. De skadade fördes till sjukhus och de övriga inkvarterades på stadens sjömanshus.  De besättningsmän som klarat sig oskada ankom till Helsingborg den 18 augusti, medan de skadade anlände två veckor senare.

Troligen var det en brittisk magnetmina som sänkte S/S Mongolia.

 

 

Danska flyktingar lämnar Hälsingborg den 28 maj 1945

NUMMER 5

Helsingborgs Ångfärjestation den 28 maj 1945 då de danska flyktingarna återvände hem. Torget fylldes av svenskar som tog farväl. Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: DIG_2006_023 :: fotografi

 

 

NUMMER 6

Helsingborgs Ångfärjestation den 28 maj 1945 då de danska flyktingarna återvände hem. Torget fylldes av svenskar som tog farväl. Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: DIG_2006_024 :: fotograf

NUMMER 7

Helsingborgs Ångfärjestation den 28 maj 1945 då de danska flyktingarna återvände hem. Torget fylldes av svenskar som tog farväl. Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: DIG_2006_030 :: fotografi