månadsarkiv: februari 2016

S/S Nordia från Höganäs

Fo215708

S/S Nordia. Bild SMM Fo215708

HMS_Imperial

H.M.S. Imperial. Bild från webben.

S/S Nordia, ägd av Rederi AB Höganäs, var på resa från Hult till Göteborg med last av styckegods och kol i februari 1940. Befälhavare var kapten E. Bengtsson.

På natten den 26 februari siktade man i mörkret konturerna av en jagare som rusade fram mot fartyget tvärs om babord. Trots att S/S Nordia direkt avgav varningssignaler rammades fartyget midskepps av den brittiska jagaren Imperial.

Trots skadorna såg det till en början ut som man skulle kunna fortsätta resan, men en stund senare fick S/S Nordia babords slagsida och började sjunka. Befälhavaren lät nu slå stopp i maskin och kallade alle man till livbåtarna. Den tilltagande slagsidan försvårade sjösättningen av styrbords livbåt. De två män som firat livbåten blev tvungna att hoppa i sjön för att försöka nå den. Livbåten tvingades dock av överbrytande sjö söka sig ned i lä om fartyget. Båda männen, andrestyrman Johan Thyselius och matrosen Olof Sjöberg, drunknade vid detta försök.

Cirka en timme efter olyckan bärgades de överlevande av samma jagare som rammade deras fartyg och fördes sedan till Lerwick. De transporterades därefter till Kirkwall och flög sedan hem till Sverige.

 

S/S Brita från Lerberget

BRITA

S/S Brita. Bild SMM Fo209479

BRITA 2

S/S Brita 1940. Obs märkningen på båten. Bild SMM Fo209477.

S/S Brita, ägd av Rederi AB Väsby i Lerberget, väntade på konvoj i Bergen den 9 april 1940 och kvarhölls av tyskarna. Hennes last utgjordes av massa till Frankrike. I slutet av maj beslagtogs Brita av tyskarna och fördes till Tyskland. Prisdomstolen förklarade fartyget och lasten förverkad i december.

 

Antisemitism i Stockholm under kriget

JUDAR SV 2

Bild från webben.

JUDAR 2

Bild från Beredskapsåren. Sverige i bilder 1939-1945 av Peter Modie. Historisk Media.

Stockholm den 21 oktober 1941. Antisemitisk skyltning i Enar Åbergs bokhandel på Beridarbansgatan 25. I fönstret ligger hatlitteratur som Den evige juden och Judarna och moralen. Många stockholmare läste dagen därpå i icke tyskvänliga tidningar om skyltningen, vilket ledde till omfattande demonstrationer med krav på att bokhandlaren skulle ta bort böckerna från fönstret. Han vägrade trots flera vitesföreläggande, men till slut fick Stockholms polismästare nog och lät åtala Einar Åberg för förargelseväckande beteende.

Text från Beredskapsåren. Sverige i bilder 1939-1945 av Peter Modie. Historisk Media.

S/S Liana och S/S Osmed

 

Fo54699A

S/S Liana . Bild SMM Fo54699A

Fo206738

S/S Osmed. Bild SMM Fo206738.

 

Oberleutnant Herbert Wohlfarrth

Oberleutnant Herbert Wohlfarrth, befälhavare på tyska U-14. Bild från webben.

S/S Liana, ägd av Rederi AB Lerberget Joel Fäng i Helsingborg och S/S Osmed, ägd av Rederi AB Nordkap, Helsingborg

Befälen var kapten Nore Christiansson på S/S Liana och kapten Bertil Hasselgrens på S/S Osmed. De hade för sin återresa till Sverige över Nordsjön slagit följe enligt beslutad praxis.

Båtarna hade hämtat kollast i Blyth till Halmstad och avgick den 15 februari 1940.

När fartygen befann sig nordväst om Kinnaird Head på kvällen den 16 februari inträffade en explosion midskepps på Lianas styrbordssida. S/S Liana sjönk på mindre än en halv minut. Från S/S Osmed försökte man sjösätta livbåtar när en andra torped träffade henne och hon sjönk snabbare än Liana. Torpederna kom från tyska U-14 under Oberleutnant Herbert Wohlfarrth befäl.

Vid torpedträffen hade S/S Lianas ena livbåt förstörts och den andra hann man inte sjösätta. På akter flotten lyckades kapten ta sig ombord och på den förliga ytterligare nio man ur besättningen. Tio man följde fartyget i djupet.

På S/S Osmed slungades de som lyckats ta sig upp på den lösgjorda livbåten i vädret. Två tog sig upp på en flotte. En av männen på livbåten tappade greppet under natten och försvann. Totalt omkom 13 man från Osmed, däribland kaptenen.

De överlevande från de båda ångarna bärgades av en brittisk trålare och togs in till Thurso.

 

S/S Mars och S/S Carl Henckel förlista 1939

Mars

S/S Mars (när hon bar namnet S/S Torbjörn). Bild SMM Fo218904

Carl Henckel

S/S Carl Henckel. Bild SMM Fo30162A

Fritz Frauenheim

Ubåt U-21, befäl av Kapitänleutnant Fritz Frauenheims . Bild från webben.

S/S Mars, ägd av Rederi AB Wallonia och S/S Carl Henckel, ägd av Rederi AB Henal, båda rederier i Helsingborg, sänktes den 21 december 1939 av den tyska ubåten U-21 under befäl av Kapitänleutnant Fritz Frauenheims.

Befälen var kapten Emil G. Gustafsson på Mars och kapten Karl Martin Eklund på Carl Henckel.
Båda förolyckades vid förlisningarna.

För att kunna bistå varandra vid krigsfara hade Helsingborgsångarna Carl Henckel och Mars avgått i sällskap från England. Då fartygen befann sig ute på Nordsjön öster om Aberdeen den 21 december inträffade en fruktansvärd explosion på Mars styrbordssida midskepps. Delar av fartyget och lasten kastades upp i luften och hon började omedelbart sjunka.
Besättningen som befann sig på däck, cirka sju man, sprang ned till en flotte på tvåans lucka.
När fartyget sjönk bröts det i två delar och flotten fastnade under riggen och pressades under vattnet. Åter uppe vid ytan fanns bara tre man kvar (andre styrmannen och två lättmatroser).
Rop från andra hördes från vattnet, men ingen kunde rädda dem. De tre på flotten lyckades hålla sig kvar och signalerade med ficklampa till Carl Henckel som vände och plockade upp de nödställda. Sexton man hade förlorat livet. Endast styrman Nilsson och de två lättmatroserna Holmkvist och Larsson överlevde Mars sänkning.

Carl Henckel hade själv problem. Efter att man observerat Mars förlisning, träffades man själv av något som resulterade i en explosion. Tio man gick i babords livbåt, men återvände ombord då fartyget fortfarande flöt. Därefter styrde man mot ljuset från Mars flotte och bärgade de tre överlevande. Eftersom Carl Henckel verkade hålla sig flytande beslutade man att gå tillbaka mot England. Dessförinnan skulle man göra en sista gir över platsen där Mars sjunkit för att leta efter fler överlevande. När giren påbörjats skedde en mycket kraftig explosion som slet av hela aktern efter fyrans lucka. Order gavs att genast bemanna flottarna. Fem man tog sig till akterflotten och tre till den förliga. På två minuter sjönk Carl Henckel och av hennes besättning klarade sig bara sju man. Av de överlevande från Mars var det bara andre styrman Knut Herman Nilsson som klarade sig med livet i behåll.

Av S/S Mars och S/S Carl Henckel sammanlagda besättning på 36 man vad det 28 man som miste livet.

Besättningen på 8 man som överlevande drev omkring på flottarna hela dagen och natten i den svåra sjön. Efter ett dygn till havs hittades de av det norska fartyget S/S Hop som tog männen till Kristiansand i Norge.

 

”Midsommarkrisen” 1941

TYSKAR TYSKAR

De första tysktågen rullade genom Sverige i juni 1941. Totalt färdades 105 fullastade tågsätt upp till den finska gränsen. Här kastar tyska soldater godsaker åt nyfikna barn i Haparand. Bild från webben.

 

TYSKAR TYSKAR 3

En välkänd bild från transiteringen av tyskar genom Sverige. Bild hämtad ur KW Gullers & CA Nycop bok Då Våra beredskapsår 1939 – 1945. Utgivnings år 1975 Copyright KW Gullers.

Erwin Engelbrecht

Generalen Erwin Engelbrecht. Han ledde den så kallade Engelbrechtdivisionen. Bild från webben.

Den 22 juni år 1941, var Sverige ytterst nära att dras in i andra världskriget sedan fyra miljoner tyska trupper med 750 000 hästar och 600 000 fordon gått över gränsen till Sovjetunionen. Hitlers mål var att en gång för alla krossa Stalin.

Nyheten om Hitlers angrepp på Sovjet nådde Per Albin Hansson klockan fem på morgonen. Tyska regeringen förväntades när som helst överlämna en not med skarpa krav till den svenska regeringen. Händelsen är känd som ”Midsommarkrisen” och skakade Sverige i fyra dagar. Kraven från Hitlers lät inte vänta: Tyskland krävde att få överföra en fullt stridsutrustad division, cirka 15 000 man, genom Sverige till Finland för att sättas in i kriget mot Sovjet. Transporten måste ske med svenska tåg. Sverige skulle dessutom ställa allt tillgängligt tonnage, särskilt tankbåtar, till tyskt–finskt förfogande och det svenska telenätet måste ställas till tyskarnas disposition. Ett avböjande av de tyska kraven kunde leda till att krig och ockupation för Sveriges del.

Dagen efter den tyska invasionen sammanträdde samlingsregeringen, utrikesnämnden och partiernas riksdagsgrupper. Åsikterna var delade som väntat på Tysklands krav, flera tunga socialdemokratiska statsråd var emot. Högern och Bondeförbundet var för, Folkpartiet vacklade. Kungen, Gustav V, var för, han uttryckte sig så att Per Albin tolkade det som att kungen hotade abdikera om regeringen säger nej. Debatten pågick i sex timmar och den efterföljande omröstningen slutade med 72 röster för ett ja till de tyska kraven, 59 sa nej, hela 30 avstod från att rösta.

Regeringen sa ja till division Engelbrecht, men underströk att det var en ”engångsföreteelse”.

Vad svenskarna inte visste var att tågen mot Haparanda–Torneå redan hade börjat rulla. Första tåget kom redan den 25 juni och transporterna pågick ända fram till den 12 juli. Totalt passerade 105 fullastade tåg genom Sverige upp till den finska gränsen med nära 15 000 man med vapen och utrustning. Operationen gick under namnet Division Engelbrecht efter
generalen Erwin Engelbrecht som ledde styrkan.

Över 15 000 svenska soldater blixtinkallades samtidigt för att bevaka de tyska transporterna.

S/S B.O. Börjesson från Helsingborg sista resa

B.O. Börjesson

S/S B.O. Börjesson. Bild SMM Fo209265

S/S B.O. Börjesson (ägd av AB Gefion, Helsingborg och blev Gorthonrederiets första fartyg) var den 19 november 1939 på resa från Northfleet till Hull med barlast. Befälhavare ombord var N.B. Siegård. En kraftig explosion inträffade ombord strax efter att man passerat Humbers fyrskepp. Maskinen rasade samman, utrusande ånga svepte in hela fartyget, ljuset slocknade och båda livbåtarna slogs sönder.

Ångaren höll sig flytande i cirka två timmar, men drev nu redlös omkring i den höga sjön. Kapten Siegård fördelade de skeppsbrutna på de två flottarna. Ur besättningen saknades sex man; andrestyrman Ragnar Carlström, övermaskinisten Konrad N. Andersson, eldarna Johan Ingemansson och Runar Westerlund, lämparen Bror T. Nilsson och kocken Karl Andersson. De flesta av dessa omkom vid explosionen, men en av eldarna och lämparen omkom när fartyget sjönk.

Brittiska marintrålaren Frascati räddade efter cirka en timme alla på den första flotten och en stund senare räddades även den ensamme man som bordat den andra flotten av brittiska minsveparbåten Rose of England. Alla de överlevande fördes till Grimsby.

Minan som sänkte B. O. Börjesson hade fällts i den fjärde mineringsoperationen som genomfördes av tyska jagare mot vid Humbermyningen natten 18 – 19 november 1939.

 

De nordiske Kungarna samt Finlands President jämte utrikesministrar vid kungamötet i Stockholm

KUNGARMÖTE

Bild Anne Malm arkiv.

Den 18–19 oktober 1939 höll de nordiska Kungarna, Gustaf V, Kristian X av Danmark och Håkon VII av Norge samt Finlands president Kyösti Kallio jämte utrikesministrar möts i Stockholm för att visa enighet och neutralitet gentemot de krigförande i Europa, och uppslutning på Finlands sida i förhandlingarna med Sovjetunionen

Finlands begäran vid detta möte om ett militärt förbund mellan de nordiska länderna avslog