Korum i svenska försvaret

KORUM

Korum vid stora skuggan 1940. Bild Anne Malm arkiv.

Korum (ackusativ av lat. chorus, eg. “en sjungande skara”) kallas den gudstjänst, som morgon och afton förrättats vid varje svensk trupp och bestod däri, att en psalmvers sjöngs före och efter en bön, vilken upplästes av någon bland manskapet. Efter gudstjänstens slut utropade befälhavaren “Gud bevare konungen och fäderneslandet!”, vilket upprepades av truppen. I svenska flottan svarar truppen “Gud höre det”. Korum förekommer emellanåt fortfarande i den svenska försvarsmakten, främst bland svensk trupp i utlandstjänst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *