Svenska Norgehjälpen bildas den 3 september 1942

NORGE 111

Bild från webben.

Svenska Norgehjälpen startades 1942 för att samordna och effektivisera de humanitära hjälpinsatserna i det ockuperade Norge. Norgehjälpen stöddes främst av de stora arbetsmarknadsorganisationerna och tog sig många former: bespisning av barn och gamla, byggande av sjukhus och konvalescenthem, bidrag till norska sjömansfamiljer m.m. Hjälpen finansierades i huvudsak genom insamlingar och hade, utom naturagåvor, ett samlat värde på ca 72 milj. kr., varav 22 milj. kr  från industrins insamlingsaktion Norvegia. Kansliet förlades till LO, vars ordförande August Lindberg tagit initiativet. Norgehjälpen avvecklades efter befrielsen 1945.

Text ur Arkiv och lärde.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *