Tysk nödlandning den 22 januari 1944

JU 88 A RÄTT BILD nr 4

Junkers Ju 88 A – 12 . Bild från webben.

Under en flygövning den 22 januari 1944 med en Junkers Ju 88 A – 12 (NA+QB) ur FFS B 34 utanför Kastrup i Danmark havererade planet i Östersjön och samtliga i besättningen omkom. Kvarlevorna efter Gfr. Bernhard Vieth återfanns redan samma dag på svenskt farvatten och begravdes sedan den 29 januari på Norra Kyrkogården i Trelleborg. De övriga tre förolyckade besättningsmännen är fortfarande rapporterade som saknade.

Besättning: Ofw. Wilhelm Matetzki (FL) (MIA), Gfr. Stefan Smalders (BfL) (MIA),
Gefr. Bernhard Vieth (Bs) †, Gfr. Heinz Cronauer (Bs) (MIA)

TYSK KRIGSGRAV

Gefr. Bernhard Vieth grav på Trelleborgs kyrkogård. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Ofw = Oberfeldwebel (överfurir/underofficer)
Gfr = Gefreiter (korpral/manskap)
Gefr = Gefreiter (vicekorpral)
FL= Flugzeugführer (förare)
BfL = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
Bs = Bordschütze (flygskytt)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *