månadsarkiv: januari 2016

S/S Gertrud Bratt första svenska handelsfartyg som sänktes under andra världskriget .

GERTURD BRATT

S/S Gertrud Bratt. Bild SMM Fo212581.

S/S Gertrud Bratt ägdes av Ångfartygs AB Östersjön, Göteborg. Hon gick i trafik mellan Skandinaviska hamnar och Bristolkanalen. Hon blev den första svenska handelsfartyg som sänktes under det kommande kriget.

Söndagen den 24 september 1939 sänktes Gertrud Bratt, 12 distansminuter utanför ön Jomfruland i Norge detta hände tre veckor efter andra världskrigets utbrott. Den tyska ubåten
U4 under befäl av Kapitänleutnant Harro von Klot-Heydenfeldt, prejade fartyget med två kanonskott och begärde att få se skeppspapperen. Befälhavaren kapten E.K. Jönsson svarade att fartyget var lastat med hyvlade bräder för byggnadsverksamhet i England, vilket inte kunde räknas som krigskontraband. Ubåtschefen svarade då att ”Det byggs inga hus i England, utan träet går till flygmaskiner”, och förklarade att ångaren skulle sänkas och att besättningen fick en halvtimme på sig att lämna fartyget. Han lovade dock att bogsera livbåtarna mot land.

Besättningen om 20 man delade upp sig i två livbåtar, varefter ubåten började beskjuta Gertrud Bratt. Då dök det upp en flygmaskin, varvid ubåten dök och sänkte fartyget med en torped. Någon bogsering blev därför inte av. I stället fick de nödställda hjälp av en norsk tullkryssare
T II in till Langesund.

Första lejdfartyget anländer till Sverige

GULLMAREN 2

M/S Gullmaren. Bild SMM Fo212821

Den 30 december 1940, anlände det första lejdfartyget till Göteborg. Det var rederiet AB Transatlantics fartyg M/S Gullmaren som anlände från New York med en last huvudsakligen bestående av livsmedel samt ett stort parti av den begärliga bristvaran tobak.

Korum i svenska försvaret

KORUM

Korum vid stora skuggan 1940. Bild Anne Malm arkiv.

Korum (ackusativ av lat. chorus, eg. “en sjungande skara”) kallas den gudstjänst, som morgon och afton förrättats vid varje svensk trupp och bestod däri, att en psalmvers sjöngs före och efter en bön, vilken upplästes av någon bland manskapet. Efter gudstjänstens slut utropade befälhavaren “Gud bevare konungen och fäderneslandet!”, vilket upprepades av truppen. I svenska flottan svarar truppen “Gud höre det”. Korum förekommer emellanåt fortfarande i den svenska försvarsmakten, främst bland svensk trupp i utlandstjänst.

Idag Förintelsens minnesdag

Auschwitz

Entrén till Auschwitz. Två svenskar stal entréskylten för några år sedan och påträffades sedan delad i bitar. Bild från webben.

Idag den 27 januari firas Förintelsens minnesdag. En internationell minnesdag för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades av Röda armén under ledning av marskalk Ivan Konjev, 1945. I Auschwitz fanns sammanlagt 7 000 fångar kvar.

IS_Konev_01

Marskalk Ivan Konjev, Röda Armen. Bild från webben.

Det första utländska plan som landade på svensk mark efter krigsutbrottet 1939

RWD 13

RWD13. Bild från webben.

Det första utländska plan som landade på svensk mark efter krigsutbrottet den 1 september 1939 var ett civilt polskt sport plan. Den 13 september landade två polska flygare löjtnant Jereczek och löjtnant Nowacki med en R. W. D. 13 (SP-BML), tillhörande flygklubben i Danzig, på Visborgs slätt utanför Visby på Gotland. Männen tilläts stanna i Sverige och flygplanet kom att användas som målflaggan inom svenska försvaret.

Löjtnant Nowacki, som bar uniform, internerades medan löjtnant Jereczek, som bar civila kläder, fördes till Stockholm av polisen. Med hjälp av tjänstemän från polska konsulatet tog han sig den 2 oktober via Frankrike till England. Vid ankomsten till England anslöt Edmund Jereczek till RAF och tjänstgjorde som pilot under hela kriget. Han avled den 26 augusti 1984 i England.

 

Tysk flygolycka i Östersjön 1939

do_18_d-3

Dornier Do 18. Bild från webben.

Den 26 februari 1939 resulterade den tyska flyg aktiviteten över Östersjön i att ett obemannat flygplansvrak flöt iland vid Högby på Ölands norra ostkust. Flottans radiostation i Karlskrona hade veckan innan uppfattat meddelande om att ett tyskt militärplan hade störtat söder om Öland. Planet var av typ Dornier Do 18 och hade troligen övergivits av sin besättning den 23 februari i vattnen mellan Öland och Gotland. Besättningen räddades av tyska örlogsfartyg och vraket bärgades i slutet av mars av det tyska depåfartyget Greif.

Broschyren “Om kriget kommer” 1943

krig 1 - Kopia

Bild från privat samlare.

Broschyren “Om kriget kommer” delas ut till Sveriges hushåll, och ger råd och vägledning vid eventuell evakuering den 15 juli 1943.

I broschyren fick allmänheten råd och tips på vad man skulle göra om landet hamnade i krig, från det första beredskapslarmet till det fria kriget och motståndsrörelsen.

Försvarslånet / Försvarsobligationer i Sverige.

försvarslån

Bild från Arbetarblades webbsida.

För att finansiera upprustningen och beredskapen behövdes en stor inhemsk upplåning. Detta löste man rån statens sida genom att ge ut obligationslån med allmänheten som målgrupp. Det första lånet släpptes den 29 april 1940. Samma kväll höll finansminister Ernst Wigfors ett tal där han vädjade till svenska folket att teckna obligationer. Wigfors sade i talet att ”skatterna, eller ens höjda inte räckte till att finansiera beredskapen”. Han vädjade till hela svenska folket, särskilt de som normalt inte placerade pengar i obligationer.

Det visade sig snart att svenska folket hörsammade denna vädjan och visade prov på en mycket stor offervilja. När försäljningen var avslutad hade man sålt för 794 miljoner. Efter det första lånet följde det andra i januari 1941. Det inbringade 609 miljoner. Det tredje lånet, som upptogs under 1942, blev det största på omkring 1 miljard.

Folklånen, som de kallades blev något av nationella manifestationer i försvarsvilja. Det andra försvarslånet tecknades av 262 000 enskilda personer, dessutom av företag, banker, sjuk- och pensionskassor, fackföreningar, kommuner m fl. En del av förklaringen till entusiasmen för lånen var säkert den propagandaapparat som sattes igång från statens sida. Suggestiva bildannonser publicerades i pressen. Radion hade täta kampanjinslag. Offentliga byggnaders fasader, t ex Operans, användes som affischeringsplatser för propaganda. På bio visades en kortfilm med reklam för lånet. Små och stora propagandafester hölls. Överallt spelades Obligationsmarschen med text av Alf Henrikson och musik Lars-Erik Larsson.

Efter 1942 togs inga nya försvarslån upp. Den svenska ekonomin var anpassad till beredskapshushållning och man kunde nu finansiera statens utgifter på traditionell väg. Lånen spelade en stor roll under de första krigsåren.

 

Obligationsmarschen
(Norge i rött, vitt och blått)
T: Alf Henrikson
M: Lars Erik Larsson

Kom med, kom med bland gäss och kor
till Tommelilla postkontor
och stå med oss i kö!
Här ligger slätten vid och stor
och vetet trivs och livet gror
i sockerbetans frö.
Än finns det namn som i bankerna går,
i Simrishamn och Kristianstad i år.

Går du med efter obligationer?
har du hört vilken ränta du får?
Vi ska skramla till många miljoner,
vi ska tömma vår spargris i år.

Kliv på, kliv på i ändlös rad,
Till banken i Karlskoga stad,
ur präktigt gjuteri!
Här lyser solen gul och glad,
och björken öppnar sina blad,
och Värmlands vår står bi.
Allt vi ger ut, får vi åter helt visst,
när det blir slut, uppå kriget till sist.
Kom och hjälp oss att gjuta kanoner,
du ska se att du kan och det går!

Kom och hjälp oss att ladda patroner,
för en bråkdel av lönen du får!

Går du med efter obligationer…….

Bliv med, bliv med oss på ett hörn,
i Hagalund och Södertörn
och mitt på Stureplan.
Visst är det knackigt för chauffören,
och mången skattmas och björn,

Tysk nödlandning den 26 februari 1944

Ju88A-17

Junker Ju 88 A-17. Bild från webben.

En Junker Ju 88 A-17 från 7./KG 77 med tremans besättning, saknades den 26 februari 1944 i samband med en övning i nattligt anfall mot den 27 ubåtsflottiljen. Den 24 maj påträffade ett av den svenska marinens fartyg kroppen efter Uffz. Hans-Jürgen Wiering utanför Gotland. Begravningen skedde efter identifiering ett par dagar senare i Visby. . Efter krigsslutet är graven flyttad till Trelleborg. Övriga två besättningsmän saknas fortfarande.

Besättning: Lt. Fritz Spittler (F) (MIA), Uffz. Hans-Jürgen Wiering (Bf) †, Uffz. Rudolf Ernzer (MIA)

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Lt = Leutnant (fänrik/officer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
F= Flugzeugführer (förare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

 

Svenska Norgehjälpen bildas den 3 september 1942

NORGE 111

Bild från webben.

Svenska Norgehjälpen startades 1942 för att samordna och effektivisera de humanitära hjälpinsatserna i det ockuperade Norge. Norgehjälpen stöddes främst av de stora arbetsmarknadsorganisationerna och tog sig många former: bespisning av barn och gamla, byggande av sjukhus och konvalescenthem, bidrag till norska sjömansfamiljer m.m. Hjälpen finansierades i huvudsak genom insamlingar och hade, utom naturagåvor, ett samlat värde på ca 72 milj. kr., varav 22 milj. kr  från industrins insamlingsaktion Norvegia. Kansliet förlades till LO, vars ordförande August Lindberg tagit initiativet. Norgehjälpen avvecklades efter befrielsen 1945.

Text ur Arkiv och lärde.se