månadsarkiv: oktober 2015

Hjälpvedettbåtar Hjvb 282 Libanon, Hjvb 356 Condor, Hjvb 383 Ocean och Hjvb 232 Isbjörn

HJÄLPVENDET BÅTEN

Bilden har inget ingen samhörighet med texten. Bild från webben.

Hjälpvedettbåten som var från början fiskebåtar som drabbades av förluster i människoliv under kriget. Hjvb 282 Libanon, Hjvb 356 Condor, Hjvb 383 Ocean och Hjvb 232 Isbjörn.

Hjälpvedettbåten 282 Libanon var en bohuslänsk fiskebåt. Hon hade registreringsnummer GG34 och ägdes av Vilhelm Utbult, C.G. Berntsson m.fl. på Öckerö.
Tio man miste livet i en minsprängning utanför Gräsgård på Öland den 22 november 1941. En desarmerad mina skulle lyftas ombord på en av båtarna, men man hade inte uppmärksammat att en andra mina hängde på.

Hjälpvedettbåten 356 Condor var en bohuslänsk fiskebåt. Hon ägdes av fiskaren A.L.E. Karlsson i Hönö. Efter åtta års fiskeverksamhet inkallades hon till marinen och iordningställdes som hjälpvedettbåt med beteckningen Hjvb 356. I samband med arbete med minsvepning väster om Malmön utanför Göteborg den 12 oktober 1944 sprängdes hon av en mina, varvid åtta man omkom och en man överlevde.

Hjälpvedettbåten  383 Ocean bogserade två tyska motorbåtar utanför Hunnebostrand. En bogsertross brast och tre man drunknade när en av
motorbåtarna drev på ett skär i mars 1945.

ISBJÖNEN

Hjälpvedettbåten 232 Isbjörn. Bild från webben.

Hjälpvedettbåten 232 Isbjörn kantrade och sjönk i en stormby på väg mot Hävringe fyrplats. Lotsbåten från Hävringe gick ut till olycksplatsen och kunde rädda tre av de tio ombordvarande, den 24 mars 1944.

Läs mer på webben.

Hjvb 232 Isbjörn/Svenska Wikipedia

 

 

 

 

Norrmännens avresa från Hälsingborg efter vistelse i tyska arbetsläger

NORMAN

Norman avresa från Hälsingborg efter sin vistelse i Tyskt arbetsläger under andra världskriget. Bild Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1456-2008:1

Norrmännens avresa från Hälsingborg. En man i kostym med en norsk flagga i handen, på huvudet har han en mössa vars text troligen är: “Sachsenhausen 1942-” S var ett Tyskt arbetsläger under andra världskriget.

Bild och text Kulturmagasinet Fredriksdal, Helsingborg Nummer: 1456-2008:1 .

Hjälpfartyg Hjkr 3 S/S Drottning Victoria (hjälpminfartyg) och Hjkr 10 Fidra (hjälpkryssare)

Klicka på på bilderna för större format.

Hjälpfartyg är en typ av örlogsfartyg, som byggts för civila uppgifter, men tidvis inkallas för militär tjänst. Hjälpfartyg kan användas såväl som stridsfartyg som trängfartyg. De utrustas vid mobiliseringen med minräls, kanoner från utrangerade stridsfartyg samt paravaner och minsvep. Sverige har använt hjälpfartyg som minfartyg, kryssare och minsvepare.

Hjälpminfartyg

Hjkr 3 S/S Drottning Victoria 1909 – 1967. Drottning Victoria inkallades i samband med utbrottet av andra världskriget den 1 september 1939. Det var akut behov av att få ut minor och då minkryssaren Clas Fleming behövde moderniseras var det angeläget att få fram en ersättare.

Rederiägare Statens Järnvägar,Trelleborg.

Läs mer på webben.

S/S Drottning Victoria/Svensk Wikipedia

Hjälpkryssaren

Hjkr 10 M/S Fidra 1938 – 1945. Fidra, som aldrig tagits ut som hjälpkryssare, inkallades som ersättare för den uttagna Worno, som befann sig i fjärran vatten,

Rederiägare Stockholms Rederi AB Svea.

SSMH = Stockholms Sjöhistoriska Museum

Läs mer på webben.

Hjkr 10 Fidra/Svenska Wikipedia

 

Olycka ombord på pansarskeppet HMS Manligheten den 13 december 1939

HMS ManlighetenWW2

Manligheten under andra världskriget med de vita band som alla svenska örlogsfartyg bar. Flaggan vajar på halv stång med anledning av HMS Ulvens förlisning. bild från webben.

Sex man dödades ombord på pansarskeppet HMS Manligheten i Göteborgs skärgård den 13 december 1939, under bärgning av en tysk paravan med vidhängande wire och spränggripare. Ytterligare 14 man fick varierande skador.

SSMH = Stockholms Sjöhistoriska Museum

Läs mer på webben.

HMS Manligheten/Svensk Wikipedia

Erik Scavenius, statsminister i Danmark

DANMARK

Erik Scavenius. Statsminister i Danmark 1942 – 1945. Bild från webben.

Erik Scavenius, 1877 – 1962, var Danmarks mest hatade politiker under kriget. Skakade hand med Hitler, tyskvän som hoppades att Danmark skulle få en viktig roll i Fûhrerns “Tusenåriga rike”. Var utrikesminister när tyskarna invaderade. Tyskarna tillsatte honom som statsminister 1942  och han verkade som sådan framtill 1945. Hotades efter kriget av riksrätt, men friades.

Läs mer på webben.

Erik Scavenius/Svenska Wikipedia

Erik Scavenius/Danska Wikipedia

Erik Scavenius/Engelska Wikipedia

Erik Scavenius/Gyldendal Den Store Danske

Josef Terboven, rikskommissarie i det ockuperade Norge

Terboven

Josef Terboven. Rikskommissarie i det ockuperade Norge. Bild från webben.

Josef Terboven 1898 – 1945. Rikskommissarie i det ockuperade Norge som styrdes med våld och terror. Försökte tvinga norrmännen att stödja Vidkun Quislings Nasjonal Samling. God vän med Hitler. Sprängde sig själv till döds i en bunker i Oslo samma dag som tyskarna kapitulerade.

Läs mer på webben.

Josef Terboven/Svenska Wikipedia

Josef Terboven/Engelskan Wikipedia

Josef Terboven/Lokalhistoriewiki Norge

 

Vidkun Quisling norsk ministerpresident 1942 – 1945

Vidkun Quisling norsk regeringschef under ockupationen . Hans namn lever kvar liktydigt med förräderi. Bild från webben.

Vidkun Quisling, 1887 – 1945. Hitlers man i Norge. Nasjonal Samling, det norska nazistpartiet. Efter tyskarnas innovation den 9 april 1940 försökte Quisling ta makten, men ersattes av Josef Terboven. Han blev ministerpresident 1942 på grund av tyskarnas samarbetsproblem med norska politiker. Dömdes till döden och avrättades efter kriget.

Läs mer på webben.

Vidkun Quisling/Svenska Wikipedia

Quisling/Svenska Wikipedia

Vidkun Quisling/Engelska Wikipedia

Quisling/Engelska Wikipedia

Vidkun Quisling/World War II Database

Fru Maria Quisling/Svenska Wikipedia

 

Palovaaraolyckan den 3 juli 1944

PARVALA

Minnesstenen över olyckan. Bild från webben.

Palovaaraolyckan var en olycka som inträffade den 3 juli 1944, strax efter klockan 16:00 vid Palovaara, strax väster om Haparanda. Fjorton värnpliktiga i militär beredskap omkom när stridsvagnsminor exploderade: nio soldater ur Livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping och fem ingenjörssoldater från Stockholm. 11 soldater skadades, en av dem svårt. Soldaterna skulle röja ett minfält som bedömdes som ofarligt, men utredningen efter olyckan visade att minst sex minor utlösts.

Läs mer på webben.

Palovaaraolyckan/Svenska Wikipedia

Palovaaraolyckan/Wikiwand

Olycka vid reservofficerskursen minutläggning den 29 juli 1942

MILITÄR OLYCKA 1

Minnessten över olyckan. Bild från webben.

Den 29 juli 1942 övade reservofficerskursen minutläggning och minröjning med skarpt minmaterial på Pampas i Karlbergsparken när några minor utlöstes. Sex kadetter från Bohusläns regemente omkom.

Följande reservofficerare omkom vid olyckan under landets beredskap, alla de omkomna  hemmahörande i Göteborg:

Sven- Olof Ahlstedt, Sven Dellby, Kurt Lennart Hellgren, Nils Johansson, Rolf Nilsson                       Torsten Warrer                              

MILITÄR OLYCKA 2

Tidnings notis om olyckan. Bild från webben.

Läs mer om olyckan på webben.

Uddevallare.blogspot /Kadetternas minne

AB Aerotransport (ABA) (Gripen) nedskjutning den 22 oktober 1943

SE-BAG Gripen

AB Aerotransport (ABA) Douglas DC-3-268 (SE-BAG, Gripen). Bild från webben.

AB Aerotransport (ABA) Douglas DC-3-268 (SE-BAG, Gripen) sköts den 22 oktober 1943 ned av ett tyskt nattjaktflygplan av typen Junkers Ju 88 under returresan från Skottland och havererade på Hållö sydsydväst om Smögen. 13 personer av 15 ombord på SE-BAG avled. Nedskjutningen gjorde att ABA tillfälligt avbröt kurirflygningarna. Planet användes för kurirflygning (med bland annat kullager) mellan Sverige och Skottland. Vid denna tidpunkt var Sverige avskuret från Storbritannien, eftersom grannländerna Norge och Danmark var ockuperade av Tyskland och sjöfartslederna var spärrade förutom för lejdtrafiken som endast gick till andra neutrala länder.

ABA 1

AB Aerotransport (ABA) Douglas DC-3-268 (SE-BAG, Gripen). Bilder från webben på det nedskjutna planet.

ABA 2

AB Aerotransport (ABA) Douglas DC-3-268 (SE-BAG, Gripen) AB Aerotransport (ABA) Douglas DC-3-268 (SE-BAG, Gripen). Bilder från webben på det nedskjutna planet.

Läs mer på webben.

SE-BAG/ Svenska Wikipedia

AB_Aerotransport/Engelska Wikipedia