Etikettarkiv: Vpl F. A. E. Olsson

Horsfjärdskatastrofen den 17 september 1941

Klicka på på bilderna för större format.

Horsfjärdskatastrofen eller Horsfjärdenolyckan var en kraftig explosion som inträffade i Horsfjärden den 17 september 1941 där ett antal fartyg inom svenska flottan förstördes, det var den svenska flottans största förlust under beredskapsåren.

Kustflottan befann sig på Horsfjärden för övning. Pansarskeppen HMS Sverige, HMS Drottning Victoria och HMS Tapperheten låg för ankare, medan en grupp av flygplan från F 2 Hägernäs utförde anfallsövningar mot dessa. Anfallen insattes på låg höjd österifrån över ön Märsgarn, där jagarna HMS Klas Uggla, HMS Klas Horn och HMS Göteborg låg förtöjda.
Den fjärde jagaren i divisionen, HMS Stockholm, befann sig under gång med avsikt att förtöja bredvid HMS Göteborg, där man höll på med utbildning vid de aktra torpedtuberna.

Plötsligt inträffade en kraftig explosion på Göteborg, omedelbart följd av en likadan på Klas Horn som låg närmast. Troligen var det en av  de stridsladdade torpederna som hade exploderat. En häftig brand utbröt och brinnande olja rann ut på vattnet, vilket gjorde det omöjligt att bogsera undan de skadade fartygen för att rädda Klas Uggla som låg innerst. De båda skadade fartygen bröts itu och sjönk inom en kvart.  Även Klas Uggla sjönk efter en timme som en följd av den brinnande oljan. Jagarna  Göteborg och Klas Horn bärgades och reparerades och var åter i tjänst hösten 1943.  Även Klas Uggla bärgades men utrangerades på grund av alltför stora skador.

Vid olyckan miste 33 man livet. Nederst finns en lista på de förolyckad.

HMS Göteborg:

Löjtnant P. A. Horwitz
Flaggartilleristyrman I. R. Dannhed
Flaggmaskinist H. L. Olsson
Förrådskonstapel E. G. Redholm
Flaggkorpral E. A. Härstedt
Flaggkorpral G. T. Leonardsson
Högbåtsman S. O. J. Fridolfsson
Högbåtsman A. S. Lindros
Furir G. A. V. Olsson
Furir K. L. Fröjd
2kl sjöman B. A. E. Berntsson
Vpl F. A. E. Olsson
Vpl A: L. Hageltorn

Klas Horn:

Flaggartilleristyrman C. G. Bergström
Flaggmaskinist O. F. Bergström
Skeppsmaskinist 2 gr H. K. Kristoffersson
Furir K. E. Hedberg
Furir T. E. Nilsson
Furir B. J. Settervall
2 kl sjöman S. H. Hansson
3 kl sjöman B. E. Norrman
2 kl sjöman S. A. Rydh
2 kl sjöman G. H. C: Sjöö
Vpl K. V. F. Wahlström
Vpl G. B. Nilsson
Vpl J. V. Jonsson
Vpl K. Å. R. Johansson
Vpl G. A. Sandell

Klas Uggla:

Skeppsmaskinist 2 gr S. G. Blomqvist
Flaggkorpral O. A. Forsmark
Furir O. G. Svensson
2 kl sjöman P. O. H. Hjulin
Vpl E. A. Jansson

Det har aldrig blivit utrett vad eller vem som orsakade explosionen.

SSMH = Stockholms Sjöhistoriska Museum

Läs mer på webben.

Horsfjärdskatastrofen/Ruben.se

Horsfjärdenolyckan/SMB

Horsfjärdenolyckan/Civilförsvaret