Etikettarkiv: Visby

Det första utländska plan som landade på svensk mark efter krigsutbrottet 1939

RWD 13

RWD13. Bild från webben.

Det första utländska plan som landade på svensk mark efter krigsutbrottet den 1 september 1939 var ett civilt polskt sport plan. Den 13 september landade två polska flygare löjtnant Jereczek och löjtnant Nowacki med en R. W. D. 13 (SP-BML), tillhörande flygklubben i Danzig, på Visborgs slätt utanför Visby på Gotland. Männen tilläts stanna i Sverige och flygplanet kom att användas som målflaggan inom svenska försvaret.

Löjtnant Nowacki, som bar uniform, internerades medan löjtnant Jereczek, som bar civila kläder, fördes till Stockholm av polisen. Med hjälp av tjänstemän från polska konsulatet tog han sig den 2 oktober via Frankrike till England. Vid ankomsten till England anslöt Edmund Jereczek till RAF och tjänstgjorde som pilot under hela kriget. Han avled den 26 augusti 1984 i England.

 

Tysk nödlandning den 26 februari 1944

Ju88A-17

Junker Ju 88 A-17. Bild från webben.

En Junker Ju 88 A-17 från 7./KG 77 med tremans besättning, saknades den 26 februari 1944 i samband med en övning i nattligt anfall mot den 27 ubåtsflottiljen. Den 24 maj påträffade ett av den svenska marinens fartyg kroppen efter Uffz. Hans-Jürgen Wiering utanför Gotland. Begravningen skedde efter identifiering ett par dagar senare i Visby. . Efter krigsslutet är graven flyttad till Trelleborg. Övriga två besättningsmän saknas fortfarande.

Besättning: Lt. Fritz Spittler (F) (MIA), Uffz. Hans-Jürgen Wiering (Bf) †, Uffz. Rudolf Ernzer (MIA)

TYSK KRIGSGRAV 2

Tyska krigs gravar på Norra Kyrkogården i Trelleborg. Bilder från SFF hemsida. Foto Bengt Persson.

Förkortningar:

Lt = Leutnant (fänrik/officer)
Uffz = Underoffizer (underofficer)
F= Flugzeugführer (förare)
Bf = Bordfunker (telegrafist/radiooperatör)
MIA = Missed in action ( saknad, ingen känd gravplats)

 

 

 

Explosionen ombord på HMS Gustav V den 17 juli 1940

HMS Gustav V

HMS Gustav V. Bild Marinmuseum: IV450

Under en övning väster om Gotland exploderade en av pannorna i fyrans eldrum ombord på HMS Gustav V den 17 juli 1940.  Åtta man i eldrumspersonalen dödades omedelbart, och två man som vid explosionen befann sig på däck och passerade pannans luftintag skadades svårt. Dessa togs med en minsvepare till Visby lasarett, där de senare avled.

Läs mer på webben.

HMS Gustav V/Svenska Wikipedia