Etikettarkiv: Ulf Christiernsson

RAF piloten Ulf Christiernsson från Helsingborg

RAF piloten Ulf Christiernsson Foto: Fritiof Hallström

RAF piloten Ulf Christiernsson
Foto: Fritiof Hallström

Under det andra världskriget hade Helsingborg sin egen, idag tyvärr nästan bortglömde krigshjälte i brittiska flygvapnet, RAF nämligen piloten Ulf Christiernsson.
Han var född den 27 januari 1913 och var son till riksdagsman Christiernsson från Helsingborg.
Ulf fick sin utbildning vid flygvapnet på Ljungbyhed och kom vid andra världskrigets utbrott 1939 att inkallas till flygvapnet som stridsflygare.

1942 begärde han hos dåvarande flygvapenchefen Nordenskiöld om ledighet för att tjänstgöra i RAF. Han utbildades till fjärrspaningspilot och tjänst gjorde i Fjärran Östern. Ulf ville hellre strida mot tyskarna så RAF stationerade honom i Nordafrika vid 680:e spaningsdivisionen.
Efter de allierades landstigning i Italien förflyttades hans division i juni 1944 dit. Han flög många spaningsuppdrag i en obeväpnad Mosquito som förde honom långt in över Tyskland.
Hösten 1944 efter fullgjord tjänstgöring förflyttades han till Belgien men återvände till sitt förband i Italien efter tre månader.

Ulf stationerades efter krigsslutet i Norge fram till den 20 januari 1946 då han begärde avsked från RAF. Han återvände till civilflyget som han lämnat vid krigsutbrottet 1939.
Avled den 3 november 1994 och vilar i familjegraven på Pålsjö kyrkogård.

Har ni uppgifter om Ulf Christiernsson eller hans släktingar så var vänlig kontakta Anne Malm. anne.malm@live.com