Etikettarkiv: Strålkastare och lyssnarapparater

Luftförsvaret under beredskapsåren/Strålkastare och lyssnarapparater Del 6

356. - Kopia

Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

355. - Kopia

En 1,5 m avståndsmätare med stereookular. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

354._resultat - Kopia

Centraldatorn där målets alla ingångsdata matades in och sedan fördes till respektive luftvärnskanon. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

För att möjliggöra luftvärnets, i första hand det grövre artilleriets ingripande mot flygföretag även nattetid grupperades vid starkt försvarade orter m m strålkastarförband sammansatta av troppar om 3- 4 luftvärnsstrålkastare per tropp.  Med vissa strålkastare (ledarstrålkastare) samarbetade en särskild, invid densamma uppställda lyssnarapparat, vars mot rymden sökande rörelser på elektrisk väg överfördes till den under sökande släckta strålkastaren.  När målet hade inlyssnats och dess läge i luften fastställs av lyssnarapparaten öppnade strålkastaren sina ljuskäglor, inom vilket flygplan kund befinna sig. Omedelbart riktad toppens övriga strålkastare sina ljuskäglor mot målet, vilket fasthölls och följdes med en korseld av ljusstrålar medan luftvärnsartilleriet omedelbart började sina mätningar och sin eldgivning.  Strålkastarna hade en ljusstyrka på omkring 800 miljoner normalljus och räckvidd vid normal väderlek uppgick till ca 10 000 m för såväl strålkastare som lyssnarapparat.