Etikettarkiv: Stockholms Rederi AB Svea

Hjälpkryssare under beredskapstiden

Klicka på på bilderna för större format.

Hjälpkryssare var under andra världskriget ofta civila fartyg som tagits i flottans tjänst och bestyckats. Dessa fartyg var vanligtvis snabbgående handelsfartyg eller färjor och bestyckningen utgjordes nästan alltid av äldre artilleripjäser som tagits ut ur förråd. Idén med fartyget var att snabbt få ett hjälpligt örlogsfartyg i tjänst. Luftvärn och medelsvårt artilleri var vanligt förekommande men fartygen saknade ofta effektiv eldledning.

Hjälpkryssare användes för minutläggning och som konvojfartyg, man utrustade även så kallade handelskryssare för att attackera fientliga handelsfartyg.

S/S Marieholm / HMS Marieholm, i tjänat 1934 – 1976 och ägdes fån början av AB Svenska Amerika Linien.

Fartyget förvärvades 1940 av Marinförvaltningen och kom då att betecknas HMS Marieholm. Inledningsvis nyttjades fartyget som radiostation i anslutning till Hårsfjärden radio. Från 1950 tjänstgjorde hon som stabsfartyg i Kustflottan. HMS Marieholm togs ur marin tjänst 1976.

Andra fartyg i Marinens tjänst:

Hjälpkryssa Hjkr 4 Waria, i tjänst 1939 – 1945. Rederiägare Stockholms Rederi AB Svea.

Hjälpkryssare Hjkr 5 Warun i tjänst 1939 – 1945.  Rederiägare Stockholms Rederi AB Svea

Hjälpkryss Hjkr 14 Wiros i tjänst 1939 – 1945. Rederiägare Stockholms Rederi AB Svea

Läs mer på webben.

S/S Marieholm/Svenska Wikipedia

Hjkr 4 Waria/Svenska Wikipedia

Hjkr 5 Warun/Svensk Wikipedia

Hjkr 14 Wiros /Svenska Wikipedia

SMH = Stockholms Sjöhistoriska Museum