Etikettarkiv: Stockholm

S/S Sigyn minsprängd 1942

SIGYN 2

S/S Sigyn. Bild SMM Fo41492A

S/S Sigyn, ägd av Rederi Sigyn (Hans Lundgren) i Helsingborg, avgick den 9 augusti 1942 från Rotterdam till Stockholm med gasol. Hon var under befäl av A. Möller. Lotsen lämnade Sigyn vid Hook van Holland där hon anslöt sig till en ostgående konvoj på sju handelsfartyg och sex eskortfartyg.

Mitt på eftermiddagen inträffade en kraftig minexplosion under Sigyn. En väldig vattenkaskad kastades upp över fartyget och översvämmade midskeppspartiet. Fartyget fick omedelbart slagsida och började sjunka, varför styrbordslivbåten och flottarna sjösattes.

Besättningen fördes över till ett av eskortfartygen innan man övergav Sigyn. Två eskortfartyg försökte sedan att bogsera Sigyn mot land men närmare kvällen tog hon i botten och bräcktes vid akterkant av tredje luckan.

De skeppsbrutna fördes in av ett eskortfartyg till Den Helder. Hela besättningen på 34 man återkom till Trelleborg den 14 augusti.

S/S Sigyn klassades senare som vrak.

S/S Stig Gorthon förlisning 1941

Stig Gorthon 2

S/S Stig Gorthon. Bild SMM Fo206949.

S/S Stig Gorthon, ägd av Rederi AB Gefion i Helsingborg avgick den 5 juli 1941 från Nordenham till Stockholm i en tysk konvoj. Befälhavare var J. F. Günther, ombord fans även en lots samt en tysk förbindelseofficer.
En våldsam explosion inträffade vid middagstid när man passerat Ausen Jade vid Wesermynningen, troligen förorsakad av en magnetmina. En flera hundra meter hög vattenpelare slog upp och eld och rök kom ut ur midskeppsbyggnaden. Maskin- och pannrum började fyllas med vatten.

Explosionen orsakade stora skador ombord. Livbåtarna hade då redan firats och en del besättningsmän hoppat överbord. Männen som hamnat i vattnet plockades upp av de andra livbåtarna eller av tillskyndande eskortfartyg.

Styrbordsbåten återvände till Stig Gorthon och kaptenen och förstestyrman gick ombord för att se om det fanns en möjlighet att rädda fartyget. Snabbt kom man underfund om att så var inte fallet. De lämnade fartyget och strax där efter sjönk hon.

Besättningen togs upp av en lotskutter och fördes till Bremerhaven.