Etikettarkiv: Statens informationsstyrelse

En svensk tiger

Bild scann av en musmatta.

En svensk tiger är en bild som skapades av Bertil Almqvist med signaturen ”Bertila” på uppdrag av Statens Informationsstyrelse, SIS, hösten 1941. Bilden blev en samlande symbol för Vaksamhetskampanjen, som startade 21 november 1941, av SIS. Syftet med kampanjen var att mana allmänheten till tystnad om allt som kunde skada det neutrala Sverige.

En blågulrandig tiger med texten En Svensk Tiger sammanfattade det som avsågs: vikten av att hålla tyst om svenska angelägenheter, samt vikten av att vara stark i den rådande situationen.

När Vaksamhetskampanjen avslutades, avslutades även användningen av bilden. Bertil Almqvist såg dock själv till att skapa en liten tiger i form av en nål, som såldes till förmån för Landstormspojkarna 1942-1943.

Bildens syfte var att uppmana befolkningen att hålla tyst, “En svensk tiger”, samtidigt som bilden gav intryck av att svensken i allmänhet skulle uppfattas som stark, smidig och lite farlig, som kattdjuret tigern.

Bertil Almqvists döttrar gav efter faderns död Beredskapsmuseet i Djuramossa Johan Andrée rätt att använda tigerloggan vilket gav upphov till en infekterad strid mellan den militära underrättelsetjänsten och museet.

 

 

 

Sverige och censuren 1939 – 1945

17._resultat - Kopia

Bilden har ingen anknytning till texten. Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

Censur utövades även i Sverige, under kriget trots att statsmakten sade sig vara neutral.  I själva verket hukade sig regeringen under hotet av ett eventuellt tyskt angrepp, och det fanns gott om tyskvänliga svenskar i maktpositioner. Statens informationsstyrelse grundades 1940 och fungerade fram till 1945. Den sorterade under Utrikesdepartementet, och såg till att sprida såväl väl valda rapporter från kriget som propaganda till den svenska allmänheten, men den granskade även pressen och gav dem direktiv om vad de fick trycka. Yttrandefriheten blev starkt inskränkt, och redan 1939 fick flera dagstidningar med uttalade antinazistiska sympatier transportförbud, vilket innebar att de inte kunde levereras till sina läsare. En raffinerad form av censur med andra ord.