Etikettarkiv: Skagerack

Havet gav skörd gav mat på bordet

IMG_0003

Det svenska havsfisket 1940 tillförde landet årligen omkring 124 000 tom animaliska livsmedel, varav 75 000 ton föll på Göteborg och Bohuslän. Betydelsen av denna del av livsmedelsförsörjningen under avspärrningen ligger i öppen dager. Medan fisket vid ostkusten under kriget kunde försiggå relativt ostört var däremot västkustfisket mera riskfyllt.  Trots alla faror sökte sig västkustfiskarna till fiskefälten i Kattegatt och Skagerack och dagligen hemförde de stora mängder livsmedel.

Ostkustfiskets utfall 1940 motsvarade det normala medan Ostkustfisket visade en viss nedgång.

Bristen på brännolja lade dock många hinder i vägen. Surrogat av tjärolja och terpentin användes i viss utsträckning.

Skagerackspärren

Klicka på bilden för större version.

Skagerackspärren var en minering i Skagerack utförd av Tyskland, efter det tyska angreppet på Danmark och Norge under andra världskriget, den 9 april 1940.
Genom Skagerackspärren kom den svenska handelsflottan att klyvas i två delar, utanför spärren och innanför spärren.

Under perioden 14 april – 10 juni sänktes i Skagerack 13 svenska handelsfartyg samt ett mindre antal fiskefartyg av minsprängningar och torpederingar. Sverige stod därmed helt isolerat från kontakt med världshaven via Skagerack. Därför blev Sverige helt beroende av handeln med Tyskland samt med av Tyskland ockuperade länder. Under denna tid fördubblades handeln med Tyskland.

I september 1940 kunde ett svenskt handelsfartyg för första gången få tillstånd av båda krigförande sidor att passera Skagerackspärren, s.k. lejdtrafik. Det var tankfartyget M/T Sveadrott med en last av olja från mexikanska golfen på väg till Göteborg. För att passagen skulle tillåtas krävde de krigförande att fartyget genom Skagerack skulle eskorteras av svenska örlogsfartyg, vilka skulle fungera som en garant att ingen sida skulle försöka kapa henne. Till detta uppdrag utsågs jagaren H.M Nordenskjöld och hjälpkryssaren Hjkr 4 Waria. I slutet av augusti målades blå-gula band i fören och aktern på jagaren och man monterade strålkastare, som lyste upp fartygets sidor.