Etikettarkiv: Rederi AB Gylfe i Helsingborg

S/S Herma Gorthon grundstötning

HERMA G

S/S Herma Gorthon. Bild SMM Fo213258

S/S Herma Gorthon, ägd av Rederi AB Gylfe i Helsingborg förlisning klassas som krigsförlust, även om det mera kan anses som en olycka. Hon seglade utanför spärren sedan 1940.

Herma Gorthon avgick från Guayaquil i Ecuador den 10 december 1943 till Buenaventura i Colombia med last av styckegods.

På morgonen den 12 december pejlade vakthavande styrmannen en fyr som blinkade ett vitt sken var åttonde sekund. Fyrskenet antogs komma från Puente Soldad manövrerade man efter detta. Efter en kvart fick man grundkänning, men kom loss efter en stund. En stund senare fastnade man dock. När det ljusnat upptäcktes att fartyget grundstött på Negrillos revet. Anledningen till  den inträffade grundstötningen vara att en ändring av fyrkaraktären, vilken gjordes på grund av kriget men son inte meddelats de sjöfarande.

Herma Gorthon bärgades i januari 1944. Sitt slutliga öde möte hon 1956 då hon gick under söder om Duncansby Head.

 

S/S Nils Gorthon sänkt utan för Irland

Nils Gorthon 3

S/S Nils Gorthon . Bild SMM Fo10209C.

S/S Nils Gorthon ägd av Rederi AB Gylfe i Helsingborg, var på resa från Sydny till Ridham Dock i en konvoj och befann sig den 13 augusti 1940 25 nautiska mil nord Inishtrahull på Irland, då hon torpederades av U60 under befäl av Oberleutnant Adalbert Schness och gick till botten.

Fyra man saknades efter torpederingen. Kapten E. Kastman och åtta man räddades och fördes till Glasgow, där den svårt skadade förste styrman Johan Bruce från Råå, efter operation avled av sina skador. Åtta andra män ut besättningen hade räddats sig upp på en flotte och drev i två dygn på Atlanten innan de bärgades av en isländsk trålare som förde dem till Reykjavik.

Av de räddade från Nils Gorthon gick sedan kapten E. Kastman ombord som befälhavare på S/S Daphne. Övermaskinist A. Thorén, steward R. Wadström och kocken G.T. Jönsson följde kapten Kastmans exempel. Den 4 december fyra månader efter Nils Gorthons torpedering, föll också hon också offer för torped. Endast en man överlevde, nämligen steward R. Wadström.