Etikettarkiv: Rederi AB Arlid

S/S Mongolia från Arlid

MONGOLIA 2

S/S Mongolia. Bild SMM Fo102568A

S/S Mongolia, ägd av Rederi AB Arlid avgick den 9 augusti 1940 från Gävle mot Oslebshausen vid Bremen med last av järnmalm. Befälhavare var H. A. Hansson. När man hade passerat fyrskeppet i Fehmarnbelt den 13 augusti ankrade Mongolia och tog ombord en tysk minlots och resan fortsatte.

På kvällen inträffade en kraftig explosion på babordssida midskepps, varvid fartyget knäcktes  under vattenlinjen. Maskinen stoppades och styrbords livbåtar sjösattes eftersom babords livbåtar hade förstörts vid explosionen. Vakthavande maskinisten och donkeymannen befann sig vid explosionen på manöverdurken i maskinrummet och kastades högt upp i luften, men blev ändå inte skadade. Däremot blev stewarden, en matros, en eldare och den tyska minlotsen skadad.

I den sjösatta livbåten tog tretton man plats. S/S Mongolia låg i sjunkande tillstånd, man sjönk först efter åtta timmar. Det danska moderfartyget Pollux som gått några hundra meter akter om det sjunkande fartyget tog nu upp den nödställda besättningen, som senare överfördes till det tyska minförsöksfartyget Nautilus som förde dem till Kiel. De skadade fördes till sjukhus och de övriga inkvarterades på stadens sjömanshus.  De besättningsmän som klarat sig oskada ankom till Helsingborg den 18 augusti, medan de skadade anlände två veckor senare.

Troligen var det en brittisk magnetmina som sänkte S/S Mongolia.

 

 

S/S Mercia från Arlid kapad av tyskar

MERCIA 2

S/S Mercia. Bild SMM Fo206658

Den 29 september 1939 avgick S/S Mercia (ägd av Rederi AB Arlid, Arlid) från Sundsvall med last av torr sulfatmassa. Tre dagar senare den 2 oktober stoppades hon av ett tyskt flygplan och uppmanades att att gå till Stettin. En Vorpostenboot (bestyckad trålare) satte senare ombord en prisbesättning. Eftersom lasten ansågs kunna användas för tillverkning av bomullskrut förklarades fartyg och last av prisdomstol förbrukad och konfiskerade för tysk räkning.

Prisbesättning = taget byte, kapat fartyg, som därmed får en prisbesättning.