Etikettarkiv: Pollux

S/S Mongolia från Arlid

MONGOLIA 2

S/S Mongolia. Bild SMM Fo102568A

S/S Mongolia, ägd av Rederi AB Arlid avgick den 9 augusti 1940 från Gävle mot Oslebshausen vid Bremen med last av järnmalm. Befälhavare var H. A. Hansson. När man hade passerat fyrskeppet i Fehmarnbelt den 13 augusti ankrade Mongolia och tog ombord en tysk minlots och resan fortsatte.

På kvällen inträffade en kraftig explosion på babordssida midskepps, varvid fartyget knäcktes  under vattenlinjen. Maskinen stoppades och styrbords livbåtar sjösattes eftersom babords livbåtar hade förstörts vid explosionen. Vakthavande maskinisten och donkeymannen befann sig vid explosionen på manöverdurken i maskinrummet och kastades högt upp i luften, men blev ändå inte skadade. Däremot blev stewarden, en matros, en eldare och den tyska minlotsen skadad.

I den sjösatta livbåten tog tretton man plats. S/S Mongolia låg i sjunkande tillstånd, man sjönk först efter åtta timmar. Det danska moderfartyget Pollux som gått några hundra meter akter om det sjunkande fartyget tog nu upp den nödställda besättningen, som senare överfördes till det tyska minförsöksfartyget Nautilus som förde dem till Kiel. De skadade fördes till sjukhus och de övriga inkvarterades på stadens sjömanshus.  De besättningsmän som klarat sig oskada ankom till Helsingborg den 18 augusti, medan de skadade anlände två veckor senare.

Troligen var det en brittisk magnetmina som sänkte S/S Mongolia.