Etikettarkiv: Ockupationsfilmer

Komedin Landstormens lilla Lotta räknas som den första beredskapsfilmen 1939

Bild från webben.

Komedin Landstormens lilla Lotta räknas som den första beredskapsfilmen och hade premiär efter krigsutbrottet hösten 1939 och samma år kom militärfilmen visar på ett brott med 1930-talets buskisfilmer i soldatmiljö, med krigets allvar följde en mer respektfull framställning av det svenska militärlivet.

Dessa så kallade beredskapsfilmer producerades i Sverige under andra världskriget då det svenska försvaret låg i beredskap för att försvara landet mot fientliga anfall. Beredskapsfilmer kallas de spelfilmer från krigsåren som berör soldatlivet, krig, ockupation eller ett lands inre fiende. De utspelar sig ibland i historisk tid men de flesta är samtidskildringar bland dessa finns både komedier och allvarliga dramer.

I vidare bemärkelse kan även de reportage och informationsfilmer om Sveriges försvar som gjordes under krigsåren kallas beredskapsfilmer. De flesta av dessa producerades eller beställdes av Försvarsstabens filmdetalj.

Produktionen av beredskapsfilmer ökade 1940 efter tyskarnas ockupation av Danmark och Norge i april detta år. Krigets närhet avspeglas bland annat i de mer seriösa militärfilmerna Alle man på post (1940) och Första divisionen (1941). Efter tyskarnas krigsmotgångar 1943 och det förändrade politiska läget kom en rad så kallade ”ockupationsfilmer”. Det var antinazistiska melodramer som utspelade sig i länder ockuperade av en främmande makt. De mest omtalade i denna genre är Det brinner en eld (1943) och Excellensen (1944).