Etikettarkiv: N. A. Möller

S/S Ossian sänkning 1941

Ossian 2

S/S Ossian. Bild SMM Fo215990.

S/S Ossian, ägd av Rederi AB Amaryllis i Helsingborg, som var på resa från Oxelösund till Rotterdam, anslöt sig i Cuxhaven till en västgående konvoj, som bestod av fem fartyg som eskorterades av fyra Vopostenboots. Befälhavare under denna resa var kapten N. A. Möller.

På eftermiddagen den 15 maj 1941 siktades åtta torped bärande flygplan på mycket låg höjd tvärs om styrbord om konvojen. I samma ögonblick observerades från bryggan en torpedbana i riktning mot Ossians styrbordssida, varför man beordrade hårt styrbords roder för att om möjligt undvika en torpedträff. Manövern hann emellertid aldrig i gång utan Ossian träffades midskepps under vattenytan av två torpeder. Samtidigt besköts ångaren av maskineld från flygplanen. En av torpederna gick rakt igenom fartyget rakt in i maskinrummet, där vakthavande, två man, torde ha dödats vid explosionen. Eldare Svensson hade räddat sig ut i sista sekunden, men fick svåra brännskador.

Nu befann sig fartyget i sjunkande tillstånd, varför båda livbåtarna sattes i sjön och de överlevande i besättningen lämnade fartyget. Åtta man i babords och åtta man samt den tyske förbindelseofficeren i styrbords. Två man tog sig upp på akter flotten, timmermannen Larsson och den svårt skadade övermaskinisten Johan W. Wedlin. Ossian sjönk och livbåtsbesättningarna upptogs av en Vopostenboots som även räddade de två männen på flotten.

Dessa var de svårt skadade övermaskinisten samt timmermannen.  De skeppsbrutna från fartyget landsattes i Cuxhaven samt Wilhelmshaven. De skadade fördes till sjukhus och två dagar efter torpederingen avled övermaskinisten Wedlin på sjukhuset. De överlevande fördes hem till Sverige med tåg.