Etikettarkiv: Malmö

Julhelgen 1941/1942 i Malmö

Foto Berndt Johnsson. Tillhör Malmö Museer

Drömmen om en vit jul… Jo, den uppfylldes med råge julhelgen 1941-1942 och det kom inte bara mängder med snö utan också kyla – mycket kyla. Under de omtalade krigsvintrarna 1939 -1942 var temperaturer ner till 35 grader ingen ovanlighet i Sverige och till och med längst ner i söder kunde man få uppleva 28 grader i januari 1942. På Stortorget i Malmö t ex fick många bilar ha hjälp med att komma igång av lastbilar som drog och personer som sköt bakifrån. Det var dock inte så många som behövde brottas med det idag klassiska problemet att får igång bilen på vintermorgonen.

Antalet bilar sjönk kraftigt under krigsåren och 1941 fanns det bara 75 000 bilar i Sverige. Idag är det över 4,5 miljoner.

Sjökatastrof i Öresund den 1 mars 1945, tysk militärfartyg förliser.

tyskar

Bild från webben.

Kvällen den 1 mars 1945 rådde det full storm på Öresund, vindhastigheter nåddes stundom upp till 23 sekundmeter. En tysk minsvepare, var på väg från Köpenhamn till Ålborg. På grund av stormen ankrade fartyget någonstans mellan Kullen och Danmark, och man bestämde sig senare för att vända tillbaka för att försöka gå in till Helsingörs hamn. Vid halv sjutiden på kvällen kom plötsligt en störtsjö, troligen när fartyget befann sig fartyget då mellan Hornbæk och Viken. Fartyget kantrade och sjönk, och ett tjugotal man, inklusive befälhavaren följde med fartyget i djupet, bara sex personer överlevde förlisningen. Förhör med de överlevande framkom det att den troliga anledningen till olyckan var att luckorna på fartyget slagits sönder av vågorna, vilket gjorde att vattnet strömmade in i båten, som då fick slagsida och kantrade. Olyckan inträffade ungefär två sjömil från svenska sidan.

Omkomna sjömän flöt i land vid Kopparverkshamnen, Hamnpaviljongen och Strandpromenaden samt vid Rydebäck och Fortuna. Även på andra ställen längs den Skånska västkusten flöt döda besättningsmän i land, flest hittades i Landskrona med omgivningar, 25 döda återfanns här och ännu långt ner vid Barsebäck, samt vid råttfällan och strax utanför Ribersborg utanför Malmö, hittades ett antal döda besättningsmän.

Flaggstyrman Forte, den enda av befälen som överlevde katastrofen berättade att fartyget tillhörde en typ av minsvepare som byggts redan under första världskriget. Av allt att döma tillhörde den sjunkna minsveparen en fartygsklass som kallades M–klassen.
Av de sex besättningsmännen som hade räddats från fartyget var det bara en som hade skador de övriga fem var oskadda. Eftersom de enligt de gällande bestämmelserna var att betrakta som skeppsbrutna sjömän så blev det inte internerade. De överlevande deltog i begravningen på Pålsjö kyrkogård, och dagen efter ledsagades de till Helsingör av den tyske konsuln Ivar P:son Henning, för att stanna i Danmark tills vidare.

Kistor med 25 omkomna tyska sjömäns kvarlever, som förvarats på bårhuset i Landskrona lasarett sedan olyckan, fördes dagen innan begravningen till Helsingborg, under militära hedersbevisningar. Framme i Helsingborg fördes kistorna till Pålsjö kyrkogård, där de placerades i kapellet. Förutom de 25 tyska kistorna fanns även kistorna innehållande kvarlevorna av 10 personer som flutit i land i Helsingborg, 2 i Ålabodarna och 3 i Barsebäck.

s.39.7 M 36M står för Minensuch; olika minsvepartyper fanns i tyska flottan.

Bild från SMB arkiv.

Frankreich, Minensuchboot

M85 är från 1916 och kom vid andra världskrigets utbrott åsamka polska marinen stora skador efter sin minutläggning.

Bild från SMB arkiv.

m85minensucher782x349[1]

Bild från dåtidens auktorativa handbok över världens flottor, Weyers Taschenbuch

Bild från SMB arkiv.

TYSKA SOM ÖVERLEVDE

De sex överlevande tyska sjömännen. Närmast till vänster flaggstyrman Forte. Bild från webben.

 

Furir Allan Lundgrens märkliga hemkomst 1942. Artikel ur Sydsvenska Dagbladet

Klicka på bilden för större version.

Bremön

Bremön SSMH Fo199980

sandön

Sandön SSMH Fo121454A

I skrivande stund saknar jag datum för artikel i Svenska Dagbladet men kommer att undersöka detta och återkomma.

Jag vill gärna komma i kontakt med släktingar till Furir Allan Lundgren och andra som förlorade någon i denna olycka.

SSMH = Stockholms Sjöhistoriska Museum