Etikettarkiv: Lissabon

S/S Gunda undergång 1941

GUNDA 2

S/S Gunda. Bild SMM Fo54837A

S/S Gunda ägd av AB Transmarin i Helsingborg avgick den 23 maj 1941 från Newcastle till Lissabon i en brittisk konvoj, under befäl av Harald J. Elfversson.

När hon den 19 juni när hon var utanför Cape de Sagras och just lämnar konvojen observerades tyska flygplan rätt akterut. När planet kom närmare började de beskjuta Gunda med kulspruteeld. De flög därefter in igen på låg höjd och fällde bomber, som av upphov till en kraftig explosion.

Efter bombträffen fick fartyget styrbords slagsida och kaptenen satte kursen mot land. Besättningen kallades till livbåtarna och bordades och sjösattes. Vid närmare undersökning visade det sig att Gunda hade fått omfattande skador, bland annat hade skottet till maskinrummet hade brustit. Slag sidan ökade hela tiden och därför kunde inte ordern om länsning utföras och maskin kunde inte hållas igång.

Gunda sjönk senare på kvällen samma dag.

Besättningen landsattes av S/S Petrel och ubåtsjakttrålaren Imperialist i Oporto den 21 juni.

 

S/S Siljan sänkt av det tyska ubåtsesset Engelbert Endrass (Engelbert Endraß)

Siljan 2

S/S Siljan. Bild SMM Fo206908.

S/S Siljan från Helsingborg och ägd av Reseri AB Sigyn,  befann hon sig på resa från Cardiff till Lissabon under S. Cornbergs befäl.  På kvällen den 26 september 1940 befann man sig 250 sjömil väster om Irland träffades man av en torped från tyska U46 under befäl av Kapitänleutnant Engelbert Endrass (ett av “ubåtsessen”). Hela besättningen gick i livbåtarna. De var fördelade med nio man i tre båtar. Dessa förlorade senare kontakten med varandra.

Kaptens livbåt nådde efter nio dygn Dingle på Irland. Andre styrmans båt hittades efter sex dygn av franska fiskekuttern Auguste Maurice och togs till Morbihan i Norra Frankrike. Den tredje livbåten under förste styrmans befäl
återfanns aldrig.