Etikettarkiv: Kirkwall

S/S Nordia från Höganäs

Fo215708

S/S Nordia. Bild SMM Fo215708

HMS_Imperial

H.M.S. Imperial. Bild från webben.

S/S Nordia, ägd av Rederi AB Höganäs, var på resa från Hult till Göteborg med last av styckegods och kol i februari 1940. Befälhavare var kapten E. Bengtsson.

På natten den 26 februari siktade man i mörkret konturerna av en jagare som rusade fram mot fartyget tvärs om babord. Trots att S/S Nordia direkt avgav varningssignaler rammades fartyget midskepps av den brittiska jagaren Imperial.

Trots skadorna såg det till en början ut som man skulle kunna fortsätta resan, men en stund senare fick S/S Nordia babords slagsida och började sjunka. Befälhavaren lät nu slå stopp i maskin och kallade alle man till livbåtarna. Den tilltagande slagsidan försvårade sjösättningen av styrbords livbåt. De två män som firat livbåten blev tvungna att hoppa i sjön för att försöka nå den. Livbåten tvingades dock av överbrytande sjö söka sig ned i lä om fartyget. Båda männen, andrestyrman Johan Thyselius och matrosen Olof Sjöberg, drunknade vid detta försök.

Cirka en timme efter olyckan bärgades de överlevande av samma jagare som rammade deras fartyg och fördes sedan till Lerwick. De transporterades därefter till Kirkwall och flög sedan hem till Sverige.

 

S/S Wanja från Helsingborg kapad av britterna

SS WANJA 2

S/S Wanja. Bild SMM Fo54918A

I oktober 1939 var S/S Wanja på resa från Florida till Stockholm med en last av fosfor. Befälhavare var J. H. Lundh.

Wanja uppbringades den12 oktober av en brittisk kryssare som ingick i Northern Patrol. Dess uppgift var främst att stoppa tyska handelsfartyg som försökte komma tillbaka till Tyskland. En prisbesättning sattes ombord på fartyget och man satte kurs mot Kirwall. På natten den 14 oktober gick dock Wanja på grund vid Whitemail Pont på Sandy utanför Kirkwall.

Försöken att komma loss för egen maskin misslyckades dock. Senare kom två bogserbåtar från Kirwall ut till haveristen för att hjälpa till, men även de misslyckades. En del av lasten lossades de efterföljande dagarna. Den 22 oktober blev maskinen obrukbar och samtidigt hade vinden och dyningarna ökat. Eftersom man inte kunde länsa undan det inträngande vattnet övergav besättningen fartyget och blev ilandsatta i Kirwall.

Kyrkan i Kirwall blev besättningens nya hem till transport hem till Sverige hade ordnats med andra fartyg.

Prisbesättning = taget byte, kapat fartyg, som därmed får en prisbesättning.