Etikettarkiv: Karl Andersson

HMS Ulven olyckan den 15 april 1943

 

Klicka på bilden för större version.

Den svenska ubåten HMS Ulven, försvinner den 15 april 1943, först den 5 maj hittas hon minsprängd på svenskt vatten utanför Marstrand efter tre veckors sökande, ingen i besättningen på 33 man överlevde.

Natten till den 16 april gick officerare runt på öarna och vädjade fiskare om hjälp, varenda tillgänglig fiskebåt med besättning ställde upp och gick ut för att bistå marinen. Trots ett  intensivt sökande efter Ulven återfanns  vraket  först den 5 maj sydväst om Stora Pölsan  utanför Göteborgs norra skärgård av fiskebåten GG 195 Normy med skeppare Manne Johansson och hans besättning,

Efter tre veckors intensivt sökande var gåtan om Ulvens tragiska försvinnande löst. Ulven var sprängd i förskeppet av en förankrad tysk mina och hade gått till botten med sådan kraft att den hade tryckt in hela förstäven i bergbotten.

Cirka 1 500 man deltog  i sökandet efter Ulven  och var det största räddningsoperation som någonsin organiserats vid denna tid i Sverige.

Efter upplyftning och bärgning fördes Ulven långsamt genom Göteborgs skärgård.  Först den 2 augusti var Ulven helt bärgad och torrlagd, och de 33 omkomna besättningsmännen kunde samtliga omhändertas. Endast ubåtens  kock klarade sig undan katastrofen, i och med att han satt i arrest vid det aktuella tillfället.

De omkomna jordfästes den 4 augusti 1943.

Omkomna:

Kapten; Eskil Gustav Hedelius. Löjtnant; Lennart Westerlund. Flaggubåtsstyrman; Vilhelm Jansson. Ubåtsstyrman; Tage Malm. Flaggubåtsmaskinist; Erik Lindgren. Fänrik; Stig Liljegren. Torpedmästare; Sven Andersson. Ubåtsmaskinister;  John Olsson, Nils Amboldt, Gustav Roslund och Arne Jönsson. Furirer: Gösta Pettersson, Stig Greko, Bror Björkqvist, Bengt Nicklasson, Hjalmar Ekström, Nils Hallberg, Oskar Lindsjö, Karl Nilsson, Karl Bolander, och Sten Jansson. Sjömännen:  Helge Larsson, Karl Strömberg, Ove Strömberg, Erik Flodin,  Karl Löwenborg,
Karl Rydberg, Ove Persson och Karl Holm. Värnpliktiga; Alf Utbult, Johan Andersson. Karl Andersson och Lars-Erik Tornberg.

Läs mer på webben. Det finns mycket mer att läsa än dessa länkar om olyckan på webben.

HMS Ulven/Svensk Wikipedia

Ulvenkatastrofen/Svenska Wikipedia

Ulven förlisningen/Svt.se/Nyhete

Se reportage om Ulven på YouTub

 

 

 

M/S Ningpo

NINGPO 2

M/S Ningpo SMM Fo66593A

M/S Ningpo byggdes för trafik på bolagets linje på Kina och Japan och kunde även ta passagerare. Ägt av AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Göteborg

I april 1940 hamnade Ningpo utanför Skagerrakspärren och gick därefter i fart på Stilla Havet mellan amerikanska och ostasiatiska hamnar.

M/S Ningpo blev minsprängd i aktern av en drivande mina i Singapore i juni 1941. Efter provisoriska reparationer bogserades fartyget till Manila, där lasten lossades mellan 19 och 28 oktober. Bogserades därefter till Hongkong för reparation. När kriget mellan Japan och USA bröt ut i december 1941 beordrade engelsmännen att hon skulle sänkas, så att fartyget inte skulle falla i japanernas händer. Efter att besättningen lämnat fartyget öppnades bottenventilerna och hon sjönk på grunt vatten med överbyggnaderna liggande i vattenytan. Brittiskt och japanskt artilleri sköt därefter fartyget i brand.

Avmönstring hölls den 15 december 1941 på konsulatet varefter besättningen inte fick någon hyra och den 25 december kapitulerade Hongkong till japanska styrkor.
Lasten som lämnats kvar i Manila hemfördes senare av lejdbåten Dagmar Salén.
Japanerna internerade besättningen från Ningpo i Hongkong.

Annandag påsk 1942 vid ett gangsteröverfall dödades andre styrman Anton Forsberg, tredje styrman Paul Lindqvist och tredje maskinist Karl Andersson. Ningpo besättningen flyttades i maj 1942 av japanerna till den internationella bosättningen i Shanghai. Av de kvarvarande besättningsmännen dog förste styrman Gottfrid Lundin, samt motormännen Artur Svensson och Erik Lundberg på grund av malaria och svält, innan sjömännen den 23 november 1945 kunde resa hem med det brittiska trupptransportfartyget Tamaroa som anlände till Liverpool den 30 december. De överlevande från Ningpo kom till Malmö den 2 januari 1946.

Text ur Richard Areshoug bok Dödlig resa.

SSMH = Stockholms Sjöhistoriska Museum

Läs mer på webben.

M/S Ningpo Svenska Wikipedia

M/S Ningpo /Björn Alvebranda

M/S Ningpo/DN

 

NINGPO 3

Överlevande från M/S Ningpo i Göteborg. Bild från webben.

Här har de just anlänt till Göteborgs Central, utan pengar, inget tack och efter 6 år på en resa som skulle ta 6 månader. De första myndighetspersonerna var tullen i Malmö och polisen som spärrade in dem i en cell eftersom de såg så vilsekomna ut på kajen, dåligt klädda för vintern, nästa myndighet som hörde av sig var skatteverket!!!! De hade ju inte betalat någon skatt!!!! OTROLIGT men ganska typiskt svenskt.

Bild och text  från webben.

NINGPO 4

Trupptransportfartyget Tamaroa som förde hem våra svenska sjömän från Kina 1945. Bild från webben.

NINGPO

Efter andra världskriget startade Aftonbladsjournalisten Börje Heeds dokumentärroman SOS…Ningpo (1954) den första påtagliga debatten om krigsseglarnas öde i Sverige. Samtidigt pågick en rättsprocess som startats 1946 av Svenska sjöfolksförbundet, med advokat Henning Sjöström som förbundets juridiska ombud, för att ge Ningpo-männen ersättning. Opinionen och framstötar hos regeringen gjorde att man 1952 betalade ut en viss summa till Ningpo-männen för psykiskt lidande, och man avskrev även tidigare skulder. Ytterligare en utbetalning gjordes till besättningen 1959.