Etikettarkiv: Kapten J. F. Günther

S/S Stig Gorthon förlisning 1941

Stig Gorthon 2

S/S Stig Gorthon. Bild SMM Fo206949.

S/S Stig Gorthon, ägd av Rederi AB Gefion i Helsingborg avgick den 5 juli 1941 från Nordenham till Stockholm i en tysk konvoj. Befälhavare var J. F. Günther, ombord fans även en lots samt en tysk förbindelseofficer.
En våldsam explosion inträffade vid middagstid när man passerat Ausen Jade vid Wesermynningen, troligen förorsakad av en magnetmina. En flera hundra meter hög vattenpelare slog upp och eld och rök kom ut ur midskeppsbyggnaden. Maskin- och pannrum började fyllas med vatten.

Explosionen orsakade stora skador ombord. Livbåtarna hade då redan firats och en del besättningsmän hoppat överbord. Männen som hamnat i vattnet plockades upp av de andra livbåtarna eller av tillskyndande eskortfartyg.

Styrbordsbåten återvände till Stig Gorthon och kaptenen och förstestyrman gick ombord för att se om det fanns en möjlighet att rädda fartyget. Snabbt kom man underfund om att så var inte fallet. De lämnade fartyget och strax där efter sjönk hon.

Besättningen togs upp av en lotskutter och fördes till Bremerhaven.

S/S Tilia Gorthon sänkning den 20 juni 1940

Tilia Gorthon 2

S/S Tilia Gorthon. Bild SMM Fo218830

Helsingborgsbåten S/S Tilia Gorthon, ägd av Rederi Activ, var den 25 maj 1940 under
J. F. Günthers befäl på resa från Bahia Blanca till Göteborg, när de stoppades av ett brittiskt örlogsfartyg och eskorterades till Liverpool. Framme i England tvångsrekvirerades hon och beordrades att gå till Frankrike. När de nått Frankrike fick kapten order från Motala via radio att gå tillbaka till Liverpool. Fartyget avgick i skydd av mörkret men tvingades vid midnatt ankra vid en minspärr. I gryningen lyckades man gå ut ur minspärren och vid middagstid ankrade fartyget vid Bell Ils. Resan mot Liverpool startade igen senare på natten.

Den 20 juni passerade fartyget Scillyöarna. Under natten lyckades man undvika att kollidera med en ubåt som var på väg upp i ytläge genom att göra en kraftig gir. Under giren observerade man ytterligare en ubåt i undervattensläge. Manskapet beordrades upp på däck och samtidigt började två tyska ubåtar beskjuta Tilia Gorthon med kanoner. Beskjutningen upphörde efter det att kapten Günther signalerat fartygets namn och nationalitet.

Besättningen beordrades omedelbart i livbåtarna, elva man i varje båt, en under kaptenens och en under förste styrmans befäl. Knappt hade man lämnat Tilia Gorthon förrän en torped träffade fartyget midskepps och sprängde sönder mittpartiet. Efter bara några minuter sjönk fartyget väster om Scillyöarna.

Torpeden hade avfyrats från U38 under befäl av Kapitänleutnant Heinrich Liebers .

Livbåtarna skiljdes åt i mörkret. Kaptenens båt påträffades av en fransk fiskebåt som tog ombord de skeppsbrutna. Fiskebåten sökte nu efter den andra livbåten, men utan resultat. Efter tre dygns segling i svår storm och hög sjö nådde man franska kusten.
Styrmannens livbåt satte segel och styrde mot kusten. Efter cirka 1½ dygns drivande i hård storm siktades man av ett flygplan som ledde en jagare till platsen. Jagaren eskorterade en konvoj. De skeppsbrutna svenskarna fick stanna till havs i ytterligare sex dagar och genomlida nya fasor innan de till slut sattes i land i Liverpool.

Några av dem reste hem med ångaren S/S Atos av Helsingborg, som själv blev torpederad den 3 augusti varvid båtsmannen från Tilia Gorthon, Gustav Nilsson, omkom