Etikettarkiv: Kapten E.K. Jönsson

S/S Gertrud Bratt första svenska handelsfartyg som sänktes under kriget

GERTURD BRATT

S/S Gertrud Bratt. Bild SMM Fo212581.

Första svenska handelsfartyg som sänktes under det kommande kriget var S/S Gertrud Bratt som ägdes av Ångfartygs AB Östersjön, Göteborg. Hon gick i trafik mellan Skandinaviska hamnar och Bristolkanalen.

Gertrud Bratt sänktes den 24 september 1939,utanför ön Jomfruland i Norge av en tysk ubåten U-4 under befäl av Kapitänleutnant Harro von Klot-Heydenfeldt. Ubåten prejade fartyget med två kanonskott och begärde att få se skeppspapperen. Kapten E.K. Jönsson, som var befälhavare ombord svarade att fartyget var lastat med hyvlade bräder för byggnadsverksamhet i England, vilket inte kunde räknas som krigskontraband. Ubåtschefen var av annan åsikt och svarade då att ”Det byggs inga hus i England, utan träet går till flygmaskiner”, och förklarade att Gertrud Bratt skulle sänkas och att besättningen fick en halvtimme på sig att lämna fartyget. Ubåtskapten lovade dock att bogsera livbåtarna mot land.

Besättningen om 20 man delade upp sig i två livbåtar, varefter ubåten började beskjuta Gertrud Bratt men samtidigt dök ett flygplan upp på himmelen, varvid ubåten dök och sänkte fartyget med en torped. Någon bogsering blev därför inte av. De nödställda fick istället hjälp av en norsk tullkryssare T II in till Langesund.
.

S/S Gertrud Bratt första svenska handelsfartyg som sänktes under andra världskriget .

GERTURD BRATT

S/S Gertrud Bratt. Bild SMM Fo212581.

S/S Gertrud Bratt ägdes av Ångfartygs AB Östersjön, Göteborg. Hon gick i trafik mellan Skandinaviska hamnar och Bristolkanalen. Hon blev den första svenska handelsfartyg som sänktes under det kommande kriget.

Söndagen den 24 september 1939 sänktes Gertrud Bratt, 12 distansminuter utanför ön Jomfruland i Norge detta hände tre veckor efter andra världskrigets utbrott. Den tyska ubåten
U4 under befäl av Kapitänleutnant Harro von Klot-Heydenfeldt, prejade fartyget med två kanonskott och begärde att få se skeppspapperen. Befälhavaren kapten E.K. Jönsson svarade att fartyget var lastat med hyvlade bräder för byggnadsverksamhet i England, vilket inte kunde räknas som krigskontraband. Ubåtschefen svarade då att ”Det byggs inga hus i England, utan träet går till flygmaskiner”, och förklarade att ångaren skulle sänkas och att besättningen fick en halvtimme på sig att lämna fartyget. Han lovade dock att bogsera livbåtarna mot land.

Besättningen om 20 man delade upp sig i två livbåtar, varefter ubåten började beskjuta Gertrud Bratt. Då dök det upp en flygmaskin, varvid ubåten dök och sänkte fartyget med en torped. Någon bogsering blev därför inte av. I stället fick de nödställda hjälp av en norsk tullkryssare
T II in till Langesund.