Etikettarkiv: HMS Göteborg

Jagare. Svenska Marinen. Del 5

HMS Göteborg. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200067.

HMS Göteborg (J5), stadsjagare. I tjänst 1936 – 1958. Fartyget sjönk i Horsfjärdskatastrofen den 17 september 1941, men hon bärgades och reparerades och sattes åter i tjänst den 18september 1943.

HMS Stockholm. Bild SMB.

HMS Stockholm (J6) stadsjagare. I tjänst 1937 – 1964. Mellan 1948 och 1951 genomfördes en ombyggnad, då bland annat skrovet breddades.

HMS Malmö. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM SSMH, Fo196526.

HMS Malmö (J7), stadsjagare. I tjänst 1939 – 1964. Mellan 1958 och 1963 byggdes fartyget om till fregatt.

Under krigstjänsten var det inte enbart fiender som efterspanades, utan även flyktingar som kom österifrån i diverse olika farkoster. I oktober 1941 landsatte man i Nynäshamn ett 60-tal flyktingar som hämtats på Gotland. Under de osäkra förhållanden som uppstod i september 1944 skärptes beredskapen på nytt och Malmö måste hastigt rusta igen. I november var jagaren åter till sjöss och deltog i övervakning i Gotska sjön och eskortering av Gotlandstrafiken.

 

 

 

 

 

Horsfjärdskatastrofen eller Horsfjärdenolyckan den 17 september 1941

Horsfjärdkatastrofen eller Horsfjärdenolyckan var en kraftig explosion som inträffade i Horsfjärden den 17 september 1941 där ett antal fartyg inom svenska flottan förstördes.

Under andra världskriget inträffade ett antal olyckshändelser för vilka det inte alltid var lätt att klargöra om det var sabotageverksamhet som varit orsaken.

Den 17 september 1941 inträffade katastrofen i Horsfjärden, den svenska flottans största förlust under beredskapsåren.

En del av Kustflottan befann sig på Horsfjärden för övning. Pansarskeppen HMS Sverige, HMS Drottning Victoria och HMS Tapperheten låg för ankare, medan en grupp av flygplan från F 2 Hägernäs utförde anfallsövningar mot dessa. Anfallen insattes på låg höjd österifrån över ön Märsgarn, där jagarna HMS Klas Uggla, HMS Klas Horn och HMS Göteborg låg förtöjda.
Den fjärde jagaren i divisionen, HMS Stockholm, befann sig under gång på Mysingen med avsikt att förtöja utanpå Göteborg, där man höll på med utbildning vid de aktra torpedtuberna.

Plötsligt inträffade en kraftig explosion akterut på Göteborg, omedelbart följd av en likadan på Klas Horn som låg närmast. Det var med all säkerhet de stridsladdade torpederna som exploderat. En häftig brand utbröt och brinnande olja rann ut på vattnet, vilket gjorde det omöjligt att bogsera undan de skadade fartygen för att rädda Klas Uggla som låg innerst. De två skadade fartygen bröts itu och sjönk inom en kvart. De osäkrade sjunkbomberna trasade sönder akterskeppen. Även Klas Uggla sjönk efter en timme som en följd av den brinnande oljan. Vid olyckan omkom 33 man. Jagarna Göteborg och Klas Horn bärgades och reparerades och var åter i tjänst hösten 1943. Klas Uggla bärgades men utrangerades på grund av alltför stora skador.
Det har aldrig blivit utrett vad eller vem som orsakade explosionen.

Fältkrigsrätten avgav utslaget att sabotage var det troligaste, men att ingen sabotör kunnat anträffas och lagföras. De allierade (till exempel genom Malcolm Munthes engelska grupp eller den kommunistiska Wollweber-organisationen) hade störst intresse av att försvaga den svenska flottan, som eskorterade tyska malmtransporter genom svenska vatten. Efteråt har en engelsk sjöofficer inofficiellt tagit på sig sprängningen.

Bilder från Horsfjärdkatastrofen eller Horsfjärdenolyckan den 17 september 1941.


 Fler bilder från olyckan som finns i Krigsarkivet i Stockholm.

Klicka på bilderna för större format.

 

Horsfjärdskatastrofen den 17 september 1941

Klicka på på bilderna för större format.

Horsfjärdskatastrofen eller Horsfjärdenolyckan var en kraftig explosion som inträffade i Horsfjärden den 17 september 1941 där ett antal fartyg inom svenska flottan förstördes, det var den svenska flottans största förlust under beredskapsåren.

Kustflottan befann sig på Horsfjärden för övning. Pansarskeppen HMS Sverige, HMS Drottning Victoria och HMS Tapperheten låg för ankare, medan en grupp av flygplan från F 2 Hägernäs utförde anfallsövningar mot dessa. Anfallen insattes på låg höjd österifrån över ön Märsgarn, där jagarna HMS Klas Uggla, HMS Klas Horn och HMS Göteborg låg förtöjda.
Den fjärde jagaren i divisionen, HMS Stockholm, befann sig under gång med avsikt att förtöja bredvid HMS Göteborg, där man höll på med utbildning vid de aktra torpedtuberna.

Plötsligt inträffade en kraftig explosion på Göteborg, omedelbart följd av en likadan på Klas Horn som låg närmast. Troligen var det en av  de stridsladdade torpederna som hade exploderat. En häftig brand utbröt och brinnande olja rann ut på vattnet, vilket gjorde det omöjligt att bogsera undan de skadade fartygen för att rädda Klas Uggla som låg innerst. De båda skadade fartygen bröts itu och sjönk inom en kvart.  Även Klas Uggla sjönk efter en timme som en följd av den brinnande oljan. Jagarna  Göteborg och Klas Horn bärgades och reparerades och var åter i tjänst hösten 1943.  Även Klas Uggla bärgades men utrangerades på grund av alltför stora skador.

Vid olyckan miste 33 man livet. Nederst finns en lista på de förolyckad.

HMS Göteborg:

Löjtnant P. A. Horwitz
Flaggartilleristyrman I. R. Dannhed
Flaggmaskinist H. L. Olsson
Förrådskonstapel E. G. Redholm
Flaggkorpral E. A. Härstedt
Flaggkorpral G. T. Leonardsson
Högbåtsman S. O. J. Fridolfsson
Högbåtsman A. S. Lindros
Furir G. A. V. Olsson
Furir K. L. Fröjd
2kl sjöman B. A. E. Berntsson
Vpl F. A. E. Olsson
Vpl A: L. Hageltorn

Klas Horn:

Flaggartilleristyrman C. G. Bergström
Flaggmaskinist O. F. Bergström
Skeppsmaskinist 2 gr H. K. Kristoffersson
Furir K. E. Hedberg
Furir T. E. Nilsson
Furir B. J. Settervall
2 kl sjöman S. H. Hansson
3 kl sjöman B. E. Norrman
2 kl sjöman S. A. Rydh
2 kl sjöman G. H. C: Sjöö
Vpl K. V. F. Wahlström
Vpl G. B. Nilsson
Vpl J. V. Jonsson
Vpl K. Å. R. Johansson
Vpl G. A. Sandell

Klas Uggla:

Skeppsmaskinist 2 gr S. G. Blomqvist
Flaggkorpral O. A. Forsmark
Furir O. G. Svensson
2 kl sjöman P. O. H. Hjulin
Vpl E. A. Jansson

Det har aldrig blivit utrett vad eller vem som orsakade explosionen.

SSMH = Stockholms Sjöhistoriska Museum

Läs mer på webben.

Horsfjärdskatastrofen/Ruben.se

Horsfjärdenolyckan/SMB

Horsfjärdenolyckan/Civilförsvaret