Etikettarkiv: Hjkr 4 Waria

Skagerackspärren

Klicka på bilden för större version.

Skagerackspärren var en minering i Skagerack utförd av Tyskland, efter det tyska angreppet på Danmark och Norge under andra världskriget, den 9 april 1940.
Genom Skagerackspärren kom den svenska handelsflottan att klyvas i två delar, utanför spärren och innanför spärren.

Under perioden 14 april – 10 juni sänktes i Skagerack 13 svenska handelsfartyg samt ett mindre antal fiskefartyg av minsprängningar och torpederingar. Sverige stod därmed helt isolerat från kontakt med världshaven via Skagerack. Därför blev Sverige helt beroende av handeln med Tyskland samt med av Tyskland ockuperade länder. Under denna tid fördubblades handeln med Tyskland.

I september 1940 kunde ett svenskt handelsfartyg för första gången få tillstånd av båda krigförande sidor att passera Skagerackspärren, s.k. lejdtrafik. Det var tankfartyget M/T Sveadrott med en last av olja från mexikanska golfen på väg till Göteborg. För att passagen skulle tillåtas krävde de krigförande att fartyget genom Skagerack skulle eskorteras av svenska örlogsfartyg, vilka skulle fungera som en garant att ingen sida skulle försöka kapa henne. Till detta uppdrag utsågs jagaren H.M Nordenskjöld och hjälpkryssaren Hjkr 4 Waria. I slutet av augusti målades blå-gula band i fören och aktern på jagaren och man monterade strålkastare, som lyste upp fartygets sidor.