Etikettarkiv: Heinrich Himmler

Heinrich Himmler besöker Norge 1941

Heinrich Himmler visited Norway in 1941. Seated (from left to right) are Quisling, Himmler, Terboven, and General Nikolaus von Falkenhorst, the commander of the German forces in Norway

Den sista stora flyktinggruppen kom med de 75 ”Vita bussarna”. Del 4

VIT BUSS

Bild från webben.

Den sista stora flyktinggruppen kom med de 75 ”Vita bussarna” som under Folke Bernadottes ledning våren 1945 for runt bland de tyska koncentrationslägren och samlade ihop främst, men långt enbart nordiska interner i behov av vård. Bernadotte hade lyckats ingå ett avtal om detta med Heinrich Himmler, som han därmed trodde skulle kunna påverka den svenska regeringen till tysk fördel inför krigsslutet.

Förutom dessa stora grupper kom det naturligtvis en allt stridare ström av enskilda flyktingar av allehanda nationaliteter. Vid krigsslutet fanns det omkring hundratusen utländska medborgare eller statslösa i Sverige, förutom de tillfälligt utrymda finländarna uppe i norr.

Till grund för handläggningen av flyktingärendena låg från början 1937 års utlämningslag, som dock snart för sågs med så många ändringar och tillägg att justitiedepartementet redan 1940 måste ge ut särskild ”utlänningshandbok”. Ärendena sköttes av utlänningsbyrån, som först var en liten avdelning i socialdepartementet. Vid krigsslutet hade den blivit en egen myndighet, utlänningskommissionen, med över 600 tjänstemän.