Etikettarkiv: Guayaquil

S/S Herma Gorthon grundstötning

HERMA G

S/S Herma Gorthon. Bild SMM Fo213258

S/S Herma Gorthon, ägd av Rederi AB Gylfe i Helsingborg förlisning klassas som krigsförlust, även om det mera kan anses som en olycka. Hon seglade utanför spärren sedan 1940.

Herma Gorthon avgick från Guayaquil i Ecuador den 10 december 1943 till Buenaventura i Colombia med last av styckegods.

På morgonen den 12 december pejlade vakthavande styrmannen en fyr som blinkade ett vitt sken var åttonde sekund. Fyrskenet antogs komma från Puente Soldad manövrerade man efter detta. Efter en kvart fick man grundkänning, men kom loss efter en stund. En stund senare fastnade man dock. När det ljusnat upptäcktes att fartyget grundstött på Negrillos revet. Anledningen till  den inträffade grundstötningen vara att en ändring av fyrkaraktären, vilken gjordes på grund av kriget men son inte meddelats de sjöfarande.

Herma Gorthon bärgades i januari 1944. Sitt slutliga öde möte hon 1956 då hon gick under söder om Duncansby Head.