Etikettarkiv: Göteborgstrafiken

Lejdtrafiken, eller Göteborgstrafiken

 

LEJDTRAFIK

Lejdfartyget Mt/S Saturnus i Göteborgs hamn 1942. Bild från webben.

SATURNUS

Mt/S Saturnus. Bild SSMH Fo217898

Lejdtrafiken – eller Göteborgstrafiken, som den också kallades – var den sjöhandel med omvärlden som Sverige under andra världskriget bedrev till och från Göteborg. När Tyskland ockuperat Danmark och Norge den 9 april 1940 blev Sverige avskuren från handel västerut, vilket led till brist på viktiga varor så som olja, som var en nödvändighet för Sveriges försvarsförmåga.

Tyskland hade lagt ut en minspärr, Skagerackspärren,  som bevakades med flotta och flyg, och Storbritannien hade å sin sida upprättat en blockad mot Tyskland och de tyskockuperade länderna. Sverige hamnade så innanför dubbla blockadlinjer vilket riskerade att man bli helt beroende av Tyskland.

Efter omfattande förhandlingar med de båda krigförande sidorna kunde trafiken komma till stånd.

Sverigemåste uppfylla många krav för trafiken att skulle fungera. Bland annat var fartygen tvungna att genomgå kontroller av båda sidor, och antalet passager måste vara detsamma i båda riktningar. Vid flera tillfällen orsakade krigets händelser konflikter mellan Sverige och de krigförande, vilka ledde till att trafiken periodvis stoppades.

Cirka 459 resor gjordes via spärren av 79 fartyg. Resan var inte problemfri och dessvärre sänktes tio fartyg. Handeln var mycket viktig för Sveriges försörjning under krigsåren, även om den endast motsvarade en mycket liten del av Sveriges fredstida handel.