Etikettarkiv: Georgia Rebel

Första amerikanska nödlandningen i Sverige

Boeing B-17F. (U.S. Air Force photo)

Boeing B-17F. U.S. Air Force photo

Georgia Rebel 2

Georgia Rebel. Bild från webben.

Den 24 juli 1943 nödlandade det första amerikanska flygplanet, av typen Boeing B-17F (42-3217) från USAAF vid Vännacka (Årjäng) i Värmland. Planet hade deltagit i ett anfall mot mål i Norge, närmare bestämt anläggningen för aluminium- och magnesiumtillverkning i Herrøya, som tillfogades avsevärda skador.

Bombplanet, som landade i Sverige, hade fått svåra skador av tyskt luftvärn och bränsleläckage som följd. Georgia Rebel buklandade och erhöll endast mindre skador. Planet kom senare att demonteras och ingick som reservdelsplan i ombyggnaden av B 17F till civila transportplan för Georgia Rebel.

Flygplanets besättning utgjordes av tio man som samtliga internerades. I slutet av november samma år tilläts de två piloterna att återvända till England, medan de övriga åtta fick vänta till i mars följande år, då även de återvände till England med ett brittiskt kurirplan från Bromma.