Etikettarkiv: Fritz Frauenheims

S/S Mars och S/S Carl Henckel förlista 1939

Mars

S/S Mars (när hon bar namnet S/S Torbjörn). Bild SMM Fo218904

Carl Henckel

S/S Carl Henckel. Bild SMM Fo30162A

Fritz Frauenheim

Ubåt U-21, befäl av Kapitänleutnant Fritz Frauenheims . Bild från webben.

S/S Mars, ägd av Rederi AB Wallonia och S/S Carl Henckel, ägd av Rederi AB Henal, båda rederier i Helsingborg, sänktes den 21 december 1939 av den tyska ubåten U-21 under befäl av Kapitänleutnant Fritz Frauenheims.

Befälen var kapten Emil G. Gustafsson på Mars och kapten Karl Martin Eklund på Carl Henckel.
Båda förolyckades vid förlisningarna.

För att kunna bistå varandra vid krigsfara hade Helsingborgsångarna Carl Henckel och Mars avgått i sällskap från England. Då fartygen befann sig ute på Nordsjön öster om Aberdeen den 21 december inträffade en fruktansvärd explosion på Mars styrbordssida midskepps. Delar av fartyget och lasten kastades upp i luften och hon började omedelbart sjunka.
Besättningen som befann sig på däck, cirka sju man, sprang ned till en flotte på tvåans lucka.
När fartyget sjönk bröts det i två delar och flotten fastnade under riggen och pressades under vattnet. Åter uppe vid ytan fanns bara tre man kvar (andre styrmannen och två lättmatroser).
Rop från andra hördes från vattnet, men ingen kunde rädda dem. De tre på flotten lyckades hålla sig kvar och signalerade med ficklampa till Carl Henckel som vände och plockade upp de nödställda. Sexton man hade förlorat livet. Endast styrman Nilsson och de två lättmatroserna Holmkvist och Larsson överlevde Mars sänkning.

Carl Henckel hade själv problem. Efter att man observerat Mars förlisning, träffades man själv av något som resulterade i en explosion. Tio man gick i babords livbåt, men återvände ombord då fartyget fortfarande flöt. Därefter styrde man mot ljuset från Mars flotte och bärgade de tre överlevande. Eftersom Carl Henckel verkade hålla sig flytande beslutade man att gå tillbaka mot England. Dessförinnan skulle man göra en sista gir över platsen där Mars sjunkit för att leta efter fler överlevande. När giren påbörjats skedde en mycket kraftig explosion som slet av hela aktern efter fyrans lucka. Order gavs att genast bemanna flottarna. Fem man tog sig till akterflotten och tre till den förliga. På två minuter sjönk Carl Henckel och av hennes besättning klarade sig bara sju man. Av de överlevande från Mars var det bara andre styrman Knut Herman Nilsson som klarade sig med livet i behåll.

Av S/S Mars och S/S Carl Henckel sammanlagda besättning på 36 man vad det 28 man som miste livet.

Besättningen på 8 man som överlevande drev omkring på flottarna hela dagen och natten i den svåra sjön. Efter ett dygn till havs hittades de av det norska fartyget S/S Hop som tog männen till Kristiansand i Norge.