Etikettarkiv: Folke Bernadotte

Vita bussarna – Röda Korset

Bild från SMB.

Bild från SMB.

Vita bussarna var en aktion med bussar som leddes av den svenska greven Folke Bernadotte. Syftet med aktionen var att under slutet av Andra världskriget (förberedelserna inledda under februari 1945 rädda skandinaver (danskar och norrmän samt även svenskar) som satt i tyska koncentrationsläger. Namnet kommer av att bussarna var vita med röda kors ditmålade på taket, sidan, fram och bak, för att bussarna inte skulle bli tagna för att vara militära mål.

Den sista stora flyktinggruppen kom med de 75 ”Vita bussarna”. Del 4

VIT BUSS

Bild från webben.

Den sista stora flyktinggruppen kom med de 75 ”Vita bussarna” som under Folke Bernadottes ledning våren 1945 for runt bland de tyska koncentrationslägren och samlade ihop främst, men långt enbart nordiska interner i behov av vård. Bernadotte hade lyckats ingå ett avtal om detta med Heinrich Himmler, som han därmed trodde skulle kunna påverka den svenska regeringen till tysk fördel inför krigsslutet.

Förutom dessa stora grupper kom det naturligtvis en allt stridare ström av enskilda flyktingar av allehanda nationaliteter. Vid krigsslutet fanns det omkring hundratusen utländska medborgare eller statslösa i Sverige, förutom de tillfälligt utrymda finländarna uppe i norr.

Till grund för handläggningen av flyktingärendena låg från början 1937 års utlämningslag, som dock snart för sågs med så många ändringar och tillägg att justitiedepartementet redan 1940 måste ge ut särskild ”utlänningshandbok”. Ärendena sköttes av utlänningsbyrån, som först var en liten avdelning i socialdepartementet. Vid krigsslutet hade den blivit en egen myndighet, utlänningskommissionen, med över 600 tjänstemän.