Etikettarkiv: Eldare Runar Westerlund

S/S B.O. Börjesson från Helsingborg sista resa

B.O. Börjesson

S/S B.O. Börjesson. Bild SMM Fo209265

S/S B.O. Börjesson (ägd av AB Gefion, Helsingborg och blev Gorthonrederiets första fartyg) var den 19 november 1939 på resa från Northfleet till Hull med barlast. Befälhavare ombord var N.B. Siegård. En kraftig explosion inträffade ombord strax efter att man passerat Humbers fyrskepp. Maskinen rasade samman, utrusande ånga svepte in hela fartyget, ljuset slocknade och båda livbåtarna slogs sönder.

Ångaren höll sig flytande i cirka två timmar, men drev nu redlös omkring i den höga sjön. Kapten Siegård fördelade de skeppsbrutna på de två flottarna. Ur besättningen saknades sex man; andrestyrman Ragnar Carlström, övermaskinisten Konrad N. Andersson, eldarna Johan Ingemansson och Runar Westerlund, lämparen Bror T. Nilsson och kocken Karl Andersson. De flesta av dessa omkom vid explosionen, men en av eldarna och lämparen omkom när fartyget sjönk.

Brittiska marintrålaren Frascati räddade efter cirka en timme alla på den första flotten och en stund senare räddades även den ensamme man som bordat den andra flotten av brittiska minsveparbåten Rose of England. Alla de överlevande fördes till Grimsby.

Minan som sänkte B. O. Börjesson hade fällts i den fjärde mineringsoperationen som genomfördes av tyska jagare mot vid Humbermyningen natten 18 – 19 november 1939.