Etikettarkiv: Bohuslän

Havet gav skörd gav mat på bordet

IMG_0003

Det svenska havsfisket 1940 tillförde landet årligen omkring 124 000 tom animaliska livsmedel, varav 75 000 ton föll på Göteborg och Bohuslän. Betydelsen av denna del av livsmedelsförsörjningen under avspärrningen ligger i öppen dager. Medan fisket vid ostkusten under kriget kunde försiggå relativt ostört var däremot västkustfisket mera riskfyllt.  Trots alla faror sökte sig västkustfiskarna till fiskefälten i Kattegatt och Skagerack och dagligen hemförde de stora mängder livsmedel.

Ostkustfiskets utfall 1940 motsvarade det normala medan Ostkustfisket visade en viss nedgång.

Bristen på brännolja lade dock många hinder i vägen. Surrogat av tjärolja och terpentin användes i viss utsträckning.