Etikettarkiv: Bodens ingenjörregemente

Armasjärviolyckan den 24 oktober 1940

 

OLYCKA

Armasjärviolyckan 1940

Armasjärviolyckan den 24 oktober 1940 är en av de svåraste olyckor som drabbat det svenska försvaret i fredstid, under beredskapstiden Olyckan inträffade på sjön Armasjärvi, vid Övertorneå då en färja förliste och 46 män förolyckades. Färja  var avsedd för 40 man men transporterade 102 man.

Olyckan skedde då ett ingenjörskompani ur Bodens ingenjörregemente skulle färjas över från västra till östra sidan av sjön, där förläggningen låg. De två plutoner på omkring 100 man, blev beordrade att kliva på färjan, trots att färjkarlen protesterat och hävdat att färjan bara var dimensionerad för cirka hälften. Halvvägs ut på den kilometerbreda sjön kantrade färjan. Vattnet var iskallt i älven, soldaterna var tungt utrustade och det blåste dessutom hårt. Av de 100 man som befann sig på färjan förolyckades 46 man, varav 44 soldater och två civila.

Kvarlevorna av de förolyckade fördes i kistor till järnvägsstationen i Övertorneå varifrån de sedan transporterades till sina respektive hemorter.

Befälet fänrik Ivan Pellijeff anklagades för oförstånd i tjänst under den krigsrätt som följde efter olyckan. Överlevande vittnade om att färjkarlen sagt till honom att färjan inte klarade fler än 40-50 personer och man hade uppfattat det som om befälet hade slagit bort anmärkningen med ett skämt.

Fänrik Pellijeff frikändes från allt ansvar.

Läs mer om Armasjärviolyckan på webben:

Armasjärviolyckan av Sven Norman

Bild vykort ur egen samling.