Etikettarkiv: Bilkåristerna

Kvinnors roll under krigsåren

297._resultat

Lottor (SLK) får utbildning . Bild från Krigsarkivet i Stockholm.

Det andra världskrigets utbrott medförde en helt ny situation för Sveriges husmödrar, som ju var de som skötte familjernas hushållning. Hur de gjorde rent praktiskt för att få maten och andra förnödenheter att räcka är föga omskrivit. Hur många hade släktingar på landet som kunde förse dem med färskvaror? Hur fungerade den svarta marknaden? Hur omfattande var byteshandel med matkuponger och med urvuxna barnkläder och skor?

Vi vet att husmödrarna syltade, konserverade och saftade som aldrig förr. Men vilken ekonomisk betydelse hade det? Vi förstår att samtalen husmödrar emellan mycket kom att handla om hur man skulle kunna ersätta mjöl, ägg och smör i baket och göra biffar på morötter, men inte hur detta verkligen i praktiken gick till.

De flesta yngre familjer fick det svårare under krigsåren genom att samhällets ekonomiska hjälp inte kunde ersätta den förlorade arbetsinkomsten under de perioder männen var inkallade – i varje fall till att börja med. Först 1942-43 förbättrades den ekonomiska hjälpen till de inkallades familjer så mycket, att de kunde behålla sin levnadsstandard från förkrigstiden – i många fall till och med förbättra den.

Den största ersättningsinsatsen tycks kvinnorna ha gjort i jordbruket. Tusentals unga flickor hjälpte till på gårdar runt om i Sverige i KBK:s regi.

Unga kvinnor ställde också upp som luftbevakare som i särskilda bevakningstorn spanade efter fientligt flyg, s.k. ”tornsvalor”. Den tidningsannons som vädjade till frivilliga krafter vände sig dock till män, att döma av textens ordalydelse och teckningen av en ung man med kikare. Bara 5 664 kvinnor ställde upp som luftbevakare 1943 mot hela 11 017 män. Detta kan bero på att kvinnorna fick först var tvungna att genomgå lottautbildning för att få bli luftbevakare medan unga män, och även skolungdom, antogs utan förkrav.

En stor insats gjorde kvinnorna i Lottarörelsen, Rädda Barnen, Röda Korset och i hjälporganisationer för Norge, Belgien och framför allt Finland. Den landsomfattande organisationen Centrals Finlandshjälpen tillkom på initiativ av tre kvinnor. En av initiativtagarna var, landshövdingskan Maja Sandler. Det förefaller som om kvinnor fick vara med i ledningen mest då de själva tagit initiativet till någon aktion. Ett annat exempel är jaktplansinsamlingen för Finland som kvinnor i Göteborg satte igång 1939.

En av de största enskilda insatser som lottarörelsen gjorde under kriget var att organisera mottagandet av finska barn och andra som flytt från krigets Finland.

Även Bilkåristerna gjorde en stor insats när de körde lastbilar och ambulanser i fält.

 

 

Blå stjärnan, Sveriges kvinnliga bildåres riksförbund (Bilkåristerna), Röda Korset och Tornsvalor

Under beredskapsåren fanns det även andra frivilliga rörelser förutom Lottakåren som  växte i medlemsantal och gjorde stora insatser humanitärt och i totalförsvaret. En organisation var Röda stjärnan ( namnet ändrades i juli 1940 till Blå stjärnan). Stjärnsystrarna sysslade med djursjukvård inom försvaret. En annan organisation var Sveriges kvinnliga bilkårers förbund. Bilkåristerna tjänstgjorde som bilförare inom krigsmakten och civilförsvaret och som ersättare för inkallade inom den civila transportorganisationen.

Svenska Röda Korset hade under kriget en mycket omfattande verksamhet. Man ställde bl a hela sin sjukvårdsutrustning till totalförsvarets förfogande. Redan första krigsåret kunde Röda Korset utbilda tusentals sjukvårdare för det civila luftskyddet. Organisationen gjorde även betydande internationella insatser. Mest omtalad är evakueringen av koncentrationslägerfångar från Tyskland under krigets slutskede i de så kallade De vita bussarna.

För att klara sitt luftförsvar var Sverige under krigsåren helt beroende av manuell luftspaning, som skedde från luftbevakningstorn eller högt belägna platser., dygnet runt. Fram till maj 1940 sköttes luftbevakningen av landstormsmän. Eftersom dessa behövdes bättre på andra platser i näringslivet och försvar, kom i april 1940 en anmaning till frivillig luftbevakningstjänst. På mindre än 14 dagar anmälde sig 5000 frivilliga: lottor, skolungdom, arbetslösa och tjänstemän på semester. De flesta var kvinnor. Man tjänstgjorde i regel 4-6 veckor och hade rätt till dagpenning och familje- och hyresbidrag. Till den 1 oktober hade över 15.000 frivilliga tjänstgjort i luftförsvaret.

Läs mer på webben.

Svenska Blå Stjärnan/Svenska Wikipedia

Sveriges kvinnliga bildåres förbund (Bilkåristerna)/Svenska Wikipedia.

Bilkårens hemsida/Välj Om oss och Historia

Röda Korset/Svenska Wikipedia