Etikettarkiv: Bergen

S/S Sonjas sista färd

SONJA 2

S/S Sonja. Bild SMM Fo218279

Vid ockupationen av Norge 9 april 1940 låg Helsingborgs båten S/S Sonja, ägd av Rederi AB Transmarin, i Thamshavn i närheten av Trondheim och lastade svavelkis för Helsingborg. Fartyget hölls kvar av tyskarna. Vid ett brittiskt flygangrepp den 25 april skadades Sonja lätt.

I början av juni 1940 fick Sonja av tyskarna tillstånd att gå till Helsingborg och avseglade den 9 juni. Befälhavare var Frans L. Gustafsson med en besättning på 21 man, däribland en norsk lots. Dagen efter befann man sig i närheten av Florö mellan Aalesund och Bergen, inträffade en explosion under styrbords sida på Sonjas förskepp. Fartyget började direkt sjunka med förskeppet och efter omkring 20 sekunder försvann akterskeppet lodrätt under vattenytan. Det hastiga förloppet gjorde att en stor del av besättningen blev kvar bland vrakspillrorna och man han inte att få några livbåtar eller flottar i sjön.

Två livbåtar från svenska S/S Inga kom till de nödställdas undsättning cirka 15 min senare och påbörjade bärningen av de skeppsbrutna. Endast nio man överlevande katastrofen, bland de elva man som saknades efter olyckan, fanns befälhavaren Frans L. Gustafsson och den norske lotsen. Av de övriga omkomna var sex norsk medborgare. Eftersom det inte fanns något minfält i området var det troligen förlustorsaken en drivande mina.

S/S Eros från Helsingborg

EROS 2

S/S Eros. Bild SMM Fo212686

Den 6 april 1940 ankrade S/S Eros ägd av O. Hillerström i Helsingborg, på Bergens redd för att invänta en konvoj över Östersjön till Preston, hon var på resa från Narvik med last av sulfatmassa. När Norge invaderades av tyskarna den 9 april, beordrades fartyget att ligga kvar i avvaktan på vidare order. Eros skeppspapper beslagtogs den 23 april och den 13 maj sattes tyska prismanskap ombord. Eros förklarades förverkad och övertogs av tyska staten den 28 maj.

 

S/S Brita från Lerberget

BRITA

S/S Brita. Bild SMM Fo209479

BRITA 2

S/S Brita 1940. Obs märkningen på båten. Bild SMM Fo209477.

S/S Brita, ägd av Rederi AB Väsby i Lerberget, väntade på konvoj i Bergen den 9 april 1940 och kvarhölls av tyskarna. Hennes last utgjordes av massa till Frankrike. I slutet av maj beslagtogs Brita av tyskarna och fördes till Tyskland. Prisdomstolen förklarade fartyget och lasten förverkad i december.