Jehovas vittnen ställning under kriget i Tyskland

Symbolen som Jehovas vitten bar i lägren. Bild från webben.

Jehovas vittnen var en grupp som på religiösa grunder vägrade underordna sig det nazistiska partiet och som motsatte sig Hitler som ledare.

Mellan 20 000 och 30 000 Jehovas vittnen fanns i Tyskland 1933. Deras ovilja att delta i de nazistiska organisationerna, att hylla flaggan och göra ”Hitler-hälsning” upprörde de nazistiska myndigheterna. Konflikten blev ännu värre 1935 då allmän värnplikt infördes. Jehovas vittnena vägrade delta i armén på grund av sin trosuppfattning.  Jehovas vittnen internerade i olika fängelser eller läger.  1939 var antalet inspärrade cirka 6 000.

Cirka 2 000–2 500 tyska Jehovas vittnen och nästan 1 000 av annan nationalitet skickades till olika koncentrationsläger. De fick bära en lila triangel. Även under de hårda förhållanden som rådde fortsatte de sin verksamhet med bönemöten och mission. I koncentrationslägret Buchenwald distribuerade Jehovas vittnen religiöst material från en underjordisk tryckpress. Jehovas vittnens medlemmar stöd av varandra i de olika lägren. De var trygga i tron på att deras lidande var en del av deras arbete för Gud. Dödstalet av de vittnen som hamnade i koncentrationsläger uppskattas till cirka 1 000 tyska Jehovas vittnen och cirka 400 icke tyska.

Jehovas vittnen erbjöds att släppas fria mot att de skrev på ett papper där de avsade sig sin tro och lovade att aldrig ha kontakt med den organisationen igen. Det var få som accepterade det erbjudandet.

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Motoriseradetrupper under beredskapen (militärövning). Del 1

AMF Motoriserade trupper Nr 24 Neg 1. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Motoriserade trupper Nr 24 Neg 4. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Motoriserade trupper Nr 24 Neg 6. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Motoriserade trupper Nr 24 Neg 7. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Motoriserade trupper Nr 24 Neg 10. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Motoriserade trupper Nr 24 Neg 12.Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Infanteriet. Del 18

AMF Infanteri Nr. 526. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr. 615. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr. 785. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr. 799. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 943. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 944. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 969. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr. 972. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 973. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Infanteriet. Del 17

AMF Infanteri Neg. 597. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 612. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 619. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 623. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 629. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 409. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 501. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 524. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 407. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 408. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Infanteriet. Del 16

AMF Infanteri Neg. 449. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 600. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 622. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 625. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri NR. 413. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri NR. 406. Lastbil. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 515. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 593. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Selma Lagerlöf avlider den 16 mars 1940 på Mårbacka

Selma Lagerlöf. Bild från webben.

Nelly Sachs. Bild från webben.

Selma Lagerlöf avlider den 16 mars 1940 på Mårbacka.

Selma Lagerlöf tog avstånd från förföljelsen av judarna i Tyskland på 1930-talet. Hon hjälpte Nelly Sachs att fly till Sverige och skänkte en novell till arbetet för förföljda i det nazistiska Tyskland. Det ledde till en tysk bojkott men Lagerlöf lät sig inte påverkas, även om det fanns de som ville att hon skulle engagera sig än mer.

Hennes böcker brändes i Tyskland under de stora bokbålen.

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Infanteriet. Del 15

AMF Infanteri Neg. 421. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 424. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 426. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 427. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 435. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 438. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 440. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 445. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Infanteriet. Del 14

AMF Infanteri Neg. 268. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 293. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 294. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. Bild 304. Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 305. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 308. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 415. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 417.Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Infanteriet. Del 13

 

AMF Infanteri Neg. 18. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 33. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 36(1). Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 36(2). Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 178. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 179. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 184. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Neg. 264. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Infanteriet. Del 12

AMF Infanteri Nr 363. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 366. Kulspruta m1914. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 368. Kulspruta m1914. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

AMF Infanteri Nr 391. Kulspruta m1914. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Dela inlägget:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someonePrint this page