Kategoriarkiv: Sjömansliv

Männens dagliga liv under Beredskapsåren i ett axplock av bilder . Del 17

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bilder från den svenska marinen Del 1

Kustflottans chef 1939-1942 viceamiral Gösta Ehrensvärd, bror till Carl-August Ehrensvärd. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

Bilder från den svenska marinen Del 2

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

 

S/S Visby vid Sandsänkans fyr 1944

Vedettbåten Kaparen eskorterar ångfartyget S/S Visby den 26 juni 1941 vid Sandsänkans fyr utanför Visby. Operation Barbarossa statade 1941 och ryska ubåtar, var ett hot mot svensk sjöfart på Östersjön. I samband med Hansas torpedering i november 1944 framkom det att flottan slutade eskortera Gotlandsbåtarna i september 1944. Bild Krigsarkivet i Stockholm.

S/S Visby var ett passagerarfartyg byggt vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad. Fartyget beställdes av rederiet Ångfartygs AB Gotland och levererades i slutet av maj 1924. S/S Visby var en av Gotlandstrafikens riktiga trotjänare och seglade mellan Visby och fastlandet i 39 år innan hon såldes till Skagenlinjen Rederi AB år 1963. Där gick fartyget i trafik mellan Sverige och Danmark. Fartyget råkade 1964 ut för en brand i Fredrikshamn varvid tre personer omkom. S/S Visby höggs upp i Ystad år 1968.

Vedettbåten Kaparen. Marinmuseum IV318.

Männens dagliga liv under Beredskapsåren i ett axplock av bilder . Del 10

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Männens dagliga liv under Beredskapsåren i ett axplock av bilder . Del 6

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Motortorpedbåtar under kriget. Del 5

T26. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88596A.

T26, i tjänst 1942 – 1957.

T27. Bild SMB.

T27, tjänst 1943 – 1957.

T28. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88598A.

T28, i tjänst 1943 – 1959.

T29. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88599A.

 T29, i tjänst 1943 – 1959.

T30. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88651AB.

T30, i tjänst 1943 – 1957.

T31, i tjänst 1943 – 1959. Bild saknas.

 

 

 

Motortorpedbåtar under kriget. Del 4

T21. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88593A.

T21, i tjänst 1942 – 1959.

T22. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88594A.

T22, i tjänst 1942 – 1959.

T23, i tjänst 1942 – 1959. Bild saknas.

T24. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo196165.

 T24, i tjänst 1942 – 1959.

T25. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88595A.

T25, i tjänst 1942 – 1957.

 

Männens dagliga liv under Beredskapsåren i ett axplock av bilder. Del 3

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Motortorpedbåtar under kriget. Del 3

T15. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo196164.

T15, i tjänst 1941 – 1956

T16. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88592A.

T16, i tjänst 1941 – 1956.

T17. Bild SMB.

T17, i tjänst 1941 – 1956.

T18. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo196345.

T18, i tjänst 1941 – 1956.