Kategoriarkiv: Jagare

Jagare. Svenska Marinen. Del 10

HMS Sundsvall. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200273.

HMS Sundsvall (J12), stadsjagare. I tjänst 1943 – 1982. Byggdes om till fregatt 1966.

 

HMS Hälsingborg. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo192170.

HMS Hälsingborg (J13), stadsjagare. I tjänst 1943 – 1978. Byggdes om till fregatt mellan 1964 – 1966.

HMS Kalmar. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88979A.

 HMS Kalmar (J14), stadsjagare. I tjänst 1944 – 1978. Byggdes om till fregatt mellan 1964 – 1966.

 

 

 

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 9

HMS Munin. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200200.

HMS Munin (31). I tjänst 1943 – 1968. Fartyget byggdes om i mitten av 1950-talet och omklassades till fregatt 1953 då hon fick fartygsnummer 75.

Namnet kommer från Munin, asaguden Odens korpar i nordisk mytologi.

HMS Mjölner. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo196513.

HMS Mjölner (32). I tjänst 1943 – 1966. Fartyget byggdes om i mitten av 1950-talet och omklassades till fregatt 1953 då hon fick fartygsnummer 76.

Namnet kommer från Mjölner, asaguden Tors hammare i nordisk mytologi.

HMS Visby. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo64895.

HMS Visby (J11), stadsjagare. I tjänst 1943 – 1982. Om byggd om till fregatter mellan 1964-1966.

 

 

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 8

 

HMS Remus. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo196610.

HMS Remus (28). Remus och systerfartyget HMS Romulus köptes in från Italien år 1940. Hon sjösattes i Italien 1934 Hon köptes och i tjänst i Sverige 1940 – 1958. Remus var en väsentlig förstärkning till det svenska försvaret som var dåligt rustat vid tiden.

HMS Mode. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo71075C.

HMS Mode (29). I tjänst 1942 – 1970. Fartyget byggdes om i mitten av 1950-talet och omklassades till fregatt 1953då hon fick fartygnummer 73.

Namnet kommer från Mode, asaguden Tors son i nordiska mytologin.

HMS Magne. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo196527.

 HMS Magne (30). I tjänst 1942 -1966. Fartyget byggdes om i mitten av 1950-talet och omklassades till fregatt 1953 då hon fick fartygsnummer 74. Magne tagen ut tjänst

Namnet kommer från Magne, asaguden Tors son i nordisk mytologi

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 7

HMS Puke. Bild Marinmuseum III192.

HMS Puke (19). Puke och systerfartyget HMS Psilander köptes in från Italien år 1940, efter andra världskrigets utbrott men innan Italien förklarade krig mot de allierade. I tjänst 1940 – 1947

 Fartyget har fått sitt namn efter amiralen Johan af Puke

HMS Psilander. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo82094A.

HMS Psilander (18). Pislander och systerfartyget HMS Puke köptes in från Italien år 1940. Sjösattes i Italien 1926. Tagen i tjänst i Sverige 1940 – 1947.

Jagaren var uppkallad efter amiral Gustaf von Psilander som 1704 med skeppet Öland tappert stred mot en engelsk eskader

HMS Romulus. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo24133A.

HMS Romulus (27). Romulus och systerfartyget HMS Remus köptes in från ItalienI tjänst i Sverige 1940 – 1958. Romulus var en väsentlig förstärkning till det svenska försvaret som var dåligt rustat vid tiden.

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 6

HMS Karlskrona. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo88758A.

HMS Karlskrona (J8), stadsjagare. I tjänst 1940 – 1974. Mellan 1958 och 1963 byggdes fartyget om till fregatt.

HMS Gävle. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo39277.

HMS Gävle (J9), stadsjagare. I tjänst 1941 – 1968. Mellan 1958 och 1963 byggdes fartyget om till fregatt.

Under andra väldskriget användes Gävle för bland annat eskorttjänst och deltog i bärgande av baltflyktingar hösten 1944.

HMS Norrköping. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo70795C.

HMS Norrköping (J10), stadsjagare. I tjänst 1940 – 1965. År 1949 genomfördes en ombyggnad, då bland annat skrovet breddades och bestyckningen ändrades

 

 

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 5

HMS Göteborg. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200067.

HMS Göteborg (J5), stadsjagare. I tjänst 1936 – 1958. Fartyget sjönk i Horsfjärdskatastrofen den 17 september 1941, men hon bärgades och reparerades och sattes åter i tjänst den 18september 1943.

HMS Stockholm. Bild SMB.

HMS Stockholm (J6) stadsjagare. I tjänst 1937 – 1964. Mellan 1948 och 1951 genomfördes en ombyggnad, då bland annat skrovet breddades.

HMS Malmö. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM SSMH, Fo196526.

HMS Malmö (J7), stadsjagare. I tjänst 1939 – 1964. Mellan 1958 och 1963 byggdes fartyget om till fregatt.

Under krigstjänsten var det inte enbart fiender som efterspanades, utan även flyktingar som kom österifrån i diverse olika farkoster. I oktober 1941 landsatte man i Nynäshamn ett 60-tal flyktingar som hämtats på Gotland. Under de osäkra förhållanden som uppstod i september 1944 skärptes beredskapen på nytt och Malmö måste hastigt rusta igen. I november var jagaren åter till sjöss och deltog i övervakning i Gotska sjön och eskortering av Gotlandstrafiken.

 

 

 

 

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 4

HMS Nordenskjöld. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo142611A.

HMS Nordenskjöld (12). I tjänst 1927 – 1963. Under andra världskriget deltog hon i neutralitetsvakten och eskorterade handelsfartyg längs den svenska ostkusten. Särskilt malmtrafiken från Luleå till Tyskland behövde skyddas. Inom ramen för neutralitetsvakten kom hon därför att delta i jakten på de sovjetiska ubåtar som brutit sig ut ur finska viken i jakt på handelsfartyg.

Till en början hade Nordenskjöld fartygsnummer 12, vilket senare byttes till 2. År 1951-1952 byggdes fartyget om till fregatt och fick då fartygsnumret 72.

Fartyget fick sitt namn efter amiralen Otto Henrik Nordenskiöld.

HMS Klas Horn. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo23834A,C.

HMS Klas Horn (3). I tjänst 1932 – 1958. Klas Hornar var en av tre jagare som förolyckades i Hårsfjärdskatastrofen 17 september 1941. De övriga två var HMS Klas Uggla (4) och HMS Göteborg (J5). Klas Horn reparerades efter olyckan och togs åter i tjänst 25 december 1943.

Jagaren fick sitt namn efter amiralen Klas Horn.

HMS Klas Uggla. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo34966A.

HMS Klas Uggla (4). I tjänst 1932 – 1942. Klas Uggla var en av de tre jagarna som drabbades i Hårsfjärdskatastrofen den 17 september 1941. De övriga två var HMS Klas Horn (3) och HMS Göteborg (J5). Klas Uggla bärgades efter olyckan men var så skadad att fartyget utrangerades.

Har fått sitt namn från den svenska amiralen Claas Uggla.

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 3

HMS Wrangel. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo229282C.

HMS Wrangel (25) tidigare (9). I tjänst 1918 – 1947. Wrangel var systerfartyg till HMS Wachtmeister. Fartyget var med sin syster bland de modernaste jagarna i världen strax efter första världskrigets slut, och vid andra världskrigets utbrott 1939 ingick hon i Göteborgseskadern.

Namnet kommer ifrån amiralen Carl Gustaf Wrangel.

HMS Wachtmeister. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo229257C.

HMS Wachtmeister (26) tidigare (10). I tjänst 1918 – 1947. Wachtmeister var systerfartyg till HMS Wrangel. Fartyget var med sin syster bland de modernaste jagarna i världen strax efter första världskrigets slut.
Under början av andra världskriget ingick Wachtmeister tillsammans med systerfartyget i Göteborgseskadern

Fartygsnamnet kommer ifrån adelssläkten Wachtmeister.

HMS Ehrensköld. Ehrensköld under andra världskriget med vita neutralitetsband och fartygsnummer 1. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo200022.

HMS Ehrensköld (11). I tjänst 1927 – 1963. Till en början hade Ehrensköld fartygsnummer 11, vilket senare byttes till 1. Mellan åren 1951-1952 byggdes hon om till fregatt och fick då fartygsnumret 71.

Fartyget fick sitt namn efter amiral Nils Ehrensköld

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 2

HMS Vidar. Bild från SMB.

HMS Vidar (23) tidigare (4). I tjänst 1910 – 1947. Fartyget var baserat på HMS Wale tillsammans med Ragnar, Sigurd, Hugin och Munin.

HMS Hugin. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo89092A.

HMS Hugin (24) tidigare (7). I tjänst 1910 – 1 1947. Fartyget tillsammans med HMS Munin (8) byggdes med ångturbiner istället för kolvångmaskiner som de tidigare jagarna hade.

HMS Munin. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo12604A.

HMS Munin (8). I tjänst 1913 – 1940. Fartyget tillsammans med HMS Hugin byggdes med ångturbiner istället för kolvångmaskiner som de tidigare jagarna hade.

 

 

 

Jagare. Svenska Marinen. Del 1

HMS Wale. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo23832A.

HMS Wale (3). I tjänst 1908 – 1940. 1940 Fartyget var baserad på de två tidigare brittiskbyggda jagarna Mode och Magne.

HMS Ragnar. Bild Sjöhistoriska museet, Stockholm SMM Fo80584A.

HMS Ragnar (22) tidigare (5). I tjänst 1909 – 1947.

Under andra världskriget lyckades den polska patrullbåten ORP Batory fly undan den tyska invasionen och nådde svenskt territorialvatten nära Gotland. ORP Batory fick skydd från de efterföljande tyskarna av HMS Ragnar och eskorterades till Klintehamn, där besättningen internerades. Tre tulltjänstemän, två civila och reservist som Batory tog ombord från en mindre flyende motorbåt släpptes emellertid. Därefter bogserades Batory av HMS Ragnar till Visby, där patrullbåtens skadade propeller reparerades. I början av november 1939 bogserades Batory av HMS Snapphanen till Vaxholm.

HMS Sigurd. Bild från webben.

HMS Sigurd (21) tidigare (6). I tjänst 1909 – 1947. Fartyget var baserat på HMS Wale tillsammans med Vidar, Ragne, Hugin och Munin.