Kategoriarkiv: Brandbomber

Bomber över Lund 1943

Bild från webben.

Den 18 november 1943  skakades Lund av en kraftig smäll. Fönster i staden skallrade eller krossades och det flammade som blixtar på himlen. Hade kriget slutligen nått ända till Sverige?

Först trodde man att ett flygplan och dess bomblast hade störtat och exploderat. Tusentals människor gjorde exakt det man absolut inte borde göra, man rusade ut på gatorna och tog sig mot de norra delarna av staden där man fått klart för sig att någonting hade inträffat.

Emellertid var det inget flygplan som störtat, men väl ett engelskt bombplan som släppt sin last i en linje från elverket på väster, över järnvägen och förbi planteringar som fanns i norr. Av någon anledning hade man inte kunnat fälla hela sin bomblast över Tyskland, utan på återvägen flyger det in över Skåne och enligt uppgifter beslutar man att fälla sin bomblast för att sedan säkrare kunna nödlanda.  Troligen i det rådande mörkret uppfattade besättningen de stora växthusen vid Kävlingevägen som vatten och fäller därför sin bomblast. Som tur var träffades inget bostadshus eller att någon människa kom till skada.  Ett femtiotal exploderande brandbomber hade släppts och som kastat alla ljusreflexerna på molnen.

Planet kom från väster och gjorde en sväng över staden, vände och fortsatte mot nordväst.  Lundabor som bodde i närheten kund se hur det fällde en sträng av bomber. Sydkrafts transformationsstation träffades av två bomber, och i utkanten av staden slog bomber ner i bildade en stor krater samtidigt som tusentals fönster krossades av tryckvågorna.

Bröderna Hanssons Handelsträdgård drabbades värst.  Stora värden  gick till spillo.

De olika bombtyperna / Brandbomber Del 3

Brandbomben som är den tredjetypen, är i regel obetydlig till dimensionerna men fälls i stället i så mycket större antal. Vikten uppgår till 1 – 10 k, och för vissa typer går den upp till 25 – 50 kg. I allmänhet är de lätta brandbomberna konstruerade efter den principen, att bomben skall äga förmåga att slå igenom ett tak, en bensintank eller ett lättare hölje och sedan fatta eld och brinna under hög värmeutveckling.  Bombens brännbara ämnen består av elektron eller termit – en blandning av aluminium och järnoxid. Andra brandbomber, är fyllda med fosfor, som tänds och sprids vid nedslaget av en sprängsats.

Bomberna används mot bebyggelse, industrier, oljeupplag, i vissa fall mot skog och även mot befästningsanordningar. I regel fälls inte brandbomber enbart utan vanligen samtidigt med spräng- eller minibomber. Det är även, vanligt att förnyade bombanfall görs efter fällning för att förhindra släckning av uppkomna bränder.