Jehovas vittnen ställning under kriget i Tyskland

Symbolen som Jehovas vitten bar i lägren. Bild från webben.

Jehovas vittnen var en grupp som på religiösa grunder vägrade underordna sig det nazistiska partiet och som motsatte sig Hitler som ledare.

Mellan 20 000 och 30 000 Jehovas vittnen fanns i Tyskland 1933. Deras ovilja att delta i de nazistiska organisationerna, att hylla flaggan och göra ”Hitler-hälsning” upprörde de nazistiska myndigheterna. Konflikten blev ännu värre 1935 då allmän värnplikt infördes. Jehovas vittnena vägrade delta i armén på grund av sin trosuppfattning.  Jehovas vittnen internerade i olika fängelser eller läger.  1939 var antalet inspärrade cirka 6 000.

Cirka 2 000–2 500 tyska Jehovas vittnen och nästan 1 000 av annan nationalitet skickades till olika koncentrationsläger. De fick bära en lila triangel. Även under de hårda förhållanden som rådde fortsatte de sin verksamhet med bönemöten och mission. I koncentrationslägret Buchenwald distribuerade Jehovas vittnen religiöst material från en underjordisk tryckpress. Jehovas vittnens medlemmar stöd av varandra i de olika lägren. De var trygga i tron på att deras lidande var en del av deras arbete för Gud. Dödstalet av de vittnen som hamnade i koncentrationsläger uppskattas till cirka 1 000 tyska Jehovas vittnen och cirka 400 icke tyska.

Jehovas vittnen erbjöds att släppas fria mot att de skrev på ett papper där de avsade sig sin tro och lovade att aldrig ha kontakt med den organisationen igen. Det var få som accepterade det erbjudandet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *