Raoul Wallenberg. Sveriges hjälpt i Ungern 1944

Raoul Wallenberg. Bild från SMB.

Raoul Wallenberg (1912-19??), svensk diplomat som sändes till Budapest där han räddade tusentals ungerska judar från nazisterna och förintelsen i andra världskrigets slutskede.

 Sveriges legation i Budapest begärde förstärkning för att klara anstormningen av förföljda judar som sökte svenskt skydd efter den tyska ockupationen och deportationerna av judar från östra Ungern 1944.  Den svenska legationen leddes av ministern Ivan Danielsson, legationssekreteraren Per Anger hade dock det yttersta ansvaret för skyddsfrågorna.

Mot bakgrund av den försvårade situationen för Ungerns judar påverkade amerikanarna Sveriges regering att skicka ett särskilt sändebud till Budapest för att organisera en räddningsaktion. Under tiden juli till december 1944 utfärdade Raoul Wallenberg skyddspass och skyddade judar i byggnader som betecknades som svenskt territorium. Wallenberg kunde därmed rädda tusentals judar från att skickas från Ungern till nazistiska förintelseläger.

 Raoul Wallenberg togs i januari 1945 till fånga av sovjetisk militär i samband med att Röda armén befriade Budapest och fördes till Sovjetunionen. Vilket öde som gick honom till mötes där vet man inte med säkerhet. Troligast är att han dog i ett fängelse i Moskva 1947, sannolikt mördad.

Raoul Wallenberg. Bild från webben.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *