månadsarkiv: juli 2017

Brödkö utanför Bageriföreningen Nr:1 i Helsingborg under ransoneringen

Kulturmagasinet i Helsingborg 599-2013 fotografi. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Brödkö utanför Bageriföreningen Nr:1 i Helsingborg under ransoneringen.

Finlandsinsamlingen, möte på koncerthuset i Helsingborg den 5 februari 1940.

Kulturmagasinet i Helsingborg 594-2013 fotografi. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Finlandsinsamlingen, möte på koncerthuset i Helsingborg den 5 februari 1940.

Den 5/2 1940 avslutadesarrangemangen kring Finlandshjälpen med högtidlighållandet av Runebergsdagen på koncerthuset. En av talarna kommenterar Finlans kamp mot Sovjetunionen med orden “… fänrik Stås trogna grå soldater ha stått upp igen…”

 

 

 

Militärövning i Helsingborg under beredskapsåren. Del 2

Kulturmagasinet i Helsingborg 623-2013:4 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 623-2013:5 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 623-2013:6 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Militärövning i Helsingborg under beredskapsåren. Del 1

Kulturmagasinet i Helsingborg 623-2013:1 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 623-2013:2 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 623-2013:3 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Finlandsbarnens ankomst till Helsingborg den 6 maj och 23 juni 1944

Kulturmagasinet i Helsingborg 3441-2008:1 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3441-2008:2 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3441-2008:3 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Finlandsbarnens ankomst till Helsingborg den 6 maj 1944

Kulturmagasinet i Helsingborg 3507-2008:1 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3507-2008:2 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3507-2008:3 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3507-2008:4 grupporträtt. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Finska barnens ankomst hit till karantän i Helsingborg den 23 juni 1944

Stridsövningar i Helsingborg den 16 mars 1944

Kulturmagasinet i Helsingborg 3370-2008:1 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3370-2008:2 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3370-2008:3 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3370-2008:4 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3370-2008:5 scener, övrig. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Stridsövningar i Helsingborg den 16 mars 1944

Minbomberna i Djuramåsa 26 februari 1944

Kulturmagasinet i Helsingborg 3342-2008:1 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3342-2008:2 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3342-2008:3 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 3342-2008:4 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Minbomberna i Djuramåsa 26 februari 1944

Gossläroverket värntjänst i Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 2693-2008:1 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 2693-2008:2 scener, övrigag. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 2693-2008:3 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Kulturmagasinet i Helsingborg 2693-2008:4 scener, övriga. Bilden tagen av Lindberg Foto, Helsingborg

Gossläroverket värntjänst i Helsingborg.