Kvinnornas roll i yrkeslivet

Kvinnliga brevbärare i Göteborg 1940. Bild från webben.

Under krigsåren var alla vapenföra män inkallade till militär beredskapstjänst under kortare eller längre perioder. I deras frånvaro fick kvinnor rycka in och ta över männens arbetsuppgifter inom bland annat inom jordbruket och verkstadsindustrin. Efter kriget återgick könsuppdelningen på arbetsmarknaden åter till största delen till det som gällt före kriget. På landsbygden hade särskilt bönderna det svårt med manlig arbetskraft på sina gårdar, eftersom både bonden och hans manliga drängar tidvis var inkallade till militärtjänstgöring. Även böndernas hästar blev inkallade till tjänstgöring som remonter. Bönderna kunde få hjälp av frivilligorganisationer. Under skördetiden kunde de få hjälp av studenter och skolungdom.    

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *