månadsarkiv: maj 2017

Fisk blev inte ransonerad under kriget och blev lösningen på middagsproblemen

Kö till fiskebåten under kriget. Sill var åtråvärd. Bild från webben.

Fisk blev inte ransonerad under kriget och blev lösningen på middagsproblemen. Tillgången kunde vara varierande. Under de så kallade isvintrarna kunde ingen fiska.

 

Beredskapens vardag

Bild Krigsarkivet i Stockholm.

Under beredskapsåren 1939–1945 upprättades hundratals luftvärnsställningar runt om i Sverige. Beredskapssoldater får ta till musklerna för att få upp en luftvärnskanon till sin luftvärnsställning. .

 

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942 Del 10

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 60

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 116

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 363

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 293a

Kvinnornas roll i yrkeslivet

Kvinnliga brevbärare i Göteborg 1940. Bild från webben.

Under krigsåren var alla vapenföra män inkallade till militär beredskapstjänst under kortare eller längre perioder. I deras frånvaro fick kvinnor rycka in och ta över männens arbetsuppgifter inom bland annat inom jordbruket och verkstadsindustrin. Efter kriget återgick könsuppdelningen på arbetsmarknaden åter till största delen till det som gällt före kriget. På landsbygden hade särskilt bönderna det svårt med manlig arbetskraft på sina gårdar, eftersom både bonden och hans manliga drängar tidvis var inkallade till militärtjänstgöring. Även böndernas hästar blev inkallade till tjänstgöring som remonter. Bönderna kunde få hjälp av frivilligorganisationer. Under skördetiden kunde de få hjälp av studenter och skolungdom.    

 

Ingmar Bergman chef för Helsingborgs stadsteater 1944

Bild Wikimedia Commons

Vykort på Helsingborgs gamla Stadsteater som revs 1976. Vykort i privat ägo.

Den 6 april 1944 blir Ingmar Bergman chef för Helsingborgs stadsteater. Han var då 26 år gammal.

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942 Del 9

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 441

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 342

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 266

 

 

 

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942 Del 8

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 358

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 406

Svenska infanteriet i vintertjänst. Bilderna är tagna under beredskapen ca 1942. Bild Krigsarkivet i Stockholm. AMF Bildarkiv Infanteri vintertjänst Nr 19 Neg 422