De olika bombtyperna / Brandbomber Del 3

Brandbomben som är den tredjetypen, är i regel obetydlig till dimensionerna men fälls i stället i så mycket större antal. Vikten uppgår till 1 – 10 k, och för vissa typer går den upp till 25 – 50 kg. I allmänhet är de lätta brandbomberna konstruerade efter den principen, att bomben skall äga förmåga att slå igenom ett tak, en bensintank eller ett lättare hölje och sedan fatta eld och brinna under hög värmeutveckling.  Bombens brännbara ämnen består av elektron eller termit – en blandning av aluminium och järnoxid. Andra brandbomber, är fyllda med fosfor, som tänds och sprids vid nedslaget av en sprängsats.

Bomberna används mot bebyggelse, industrier, oljeupplag, i vissa fall mot skog och även mot befästningsanordningar. I regel fälls inte brandbomber enbart utan vanligen samtidigt med spräng- eller minibomber. Det är även, vanligt att förnyade bombanfall görs efter fällning för att förhindra släckning av uppkomna bränder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *